Maailma juhtiva ärijuhtimise kontserni McKinsey poolt 2020. aasta augustis läbi viidud uuringu kohaselt kardavad pooled Euroopa väikestest ja kesktaseme ettevõtetest koroonasulgude tõttu järgneva 12 kuu jooksul pankrotistumist.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted annavad tööd umbes kahele kolmandikule Euroopa tööjõust. Ettevõtete hinnang oma pankrotistumise perspektiividele tuleneb kartusest, et valitsused saavad ka tulevikus jätkama ühiskonna lukku keeramise poliitikat, millel on võime hävitada eeskätt väikese suurusega ettevõtteid.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (SME) finantspuhvrid on väikesed ning nende juurdepääs riigi poolt laenatavale ning keskpankade poolt trükitavale laenurahale on oluliselt väiksem kui suurkapitali kontrollitud kontsernidel.

Mckindey poolt teostatud uuringusse hõlmati üle 2200 ettevõtte Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja Suurbritannias. Koroonasulgude tõttu kokku kuivanud rahavoogude tase on langenud punktini, mis ilma taastumata tähendaks aasta jooksul 55% Euroopa väike ja keskmise suurusega ettevõtetest pankrotti.

Kuue kuu perspektiivis on oodata 10% Euroopa SMEde pankrotti, juhul kui koroonapoliitika jätkub sarnasel ühiskondade kinni lukustamise kursil.

Musta stsenaariumi realiseerumisel on oodata töötuse määra plahvatuslikku kasvu seninägematule tasemele ning kapitaliinvesteerinute drastilist langemist.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulka arvatakse ettevõtteid, millel on 250 või vähem töölist. Kokku pakuvad sellised ettevõtted Euroopas tööd üle 90 miljonile inimesele. Hispaanias on koroonasulgude tõttu pankrotistunud 85 000 ettevõttest 83% mikroettevõtted, mis pakkusid tööd kuni 5 töölisele.