Moslemitest on saanud Prantsusmaa suurim sisserändajate kogukond. Foto: versobooks.com

Suurima moslemite kogukonnaga Euroopa riigi Prantsusmaa valitsus soovib hakata “süütuse sertifikaate” väljastavaid arste karistama kas rahatrahvi või vangistusega.

Koos moslemite massisisserändega on Prantsusmaal tekkinud nõudmine uue, mitteametliku “meditsiiniteenuse” järele: arstidelt nõutakse, et need kontrolliksid enne abielu tüdrukute-naiste süütust. Selline naisi alandav praktika on president Emmanuel Macroni sõnul “islamistliku separatismi” ilming, vahendab BBC.

Plaan hakata süütuse kontrollijaid karistama on osa suuremast Prantsuse riigi ilmalike väärtuste jõustamise seadustepaketist.

Prantsusmaa Siseministeeriumi sõnul on uues seaduses – mis pole veel laiemat poliitilist arutelu läbinud – süütuse tunnistusi väljastavatele meditsiinitöötajatele karistuseks ette nähtud trahv 15 000 eurot ja aasta vangistust.

Telekanali France 3 uudiste andmetel kinnitab kolmandik Prantsusmaa arstidest, et nende käest on selliseid tunnistusi nõutud, kuid suurem osa neist on sellest keeldunud.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) sõnul pole silma ja näppudega võimalik tüdruku või naise neitsinaha puutumatust kindlaks teha, st kas tal on olnud vaginaalseid läbikäimisi või mitte. Samuti on tegemist inimõiguste rikkumisega.

Günekoloog Ghada Hatemi sõnul pole nõudlus süütusetunnistuste järele sugugi suur ja tema käest soovitakse aastas maksimaalselt kolme sellist sertifikaati. Väga tihti on tegemist Aafrika loodeosas asuva Maghrebi piirkonnast pärit inimestega. 

Tema sõnul on ta sellised tunnistused välja kirjutanud naistele ja tüdrukutele, keda muidu ähvardaks suguvõsa häbistamise eest vägivald.

ÜRO, Human Rights Watch ja paljud teised vabaühendused-organisatsioonid on täheldanud süütusetunnistuste praktika levikut paljudes riikides. Neid ei tehta ainult usulistel põhjustel, vaid näiteks ka vägistamissüüdistuste uurimisel või palkamisel jõustruktuuridesse.

Sellised “tõendid” on levinud Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas, Indias, Afganistanis, Bangladeshis ja Lõuna-Aafrikas.

Seadustepakett peaks Prantsusmaa parlamendi ette jõudma detsembris ja lisaks arstide karistamisele on seal ette nähtud ka karistused neile, kes selliseid “tunnistusi” nõuavad, olgu see siis perekond või tulevane abikaasa.

2. oktoobril peetud kõnes manas Macron Prantsumaa moslemikogukondade radikaliseerumist osutades, et “hinnanguliselt kuuest miljonist Prantsusmaa moslemist ähvardardab teatud vähemust “vastuühiskonna” moodustamise oht”.

Prantsusmaa vabaühendus ANCIC, mis nõustab naisi kontratseptiivide ja abortide teemal, tervitab seadusealgatust, kuid hoiatab, et teatud juhtudel on naised tõelises ohus. “Selline keeld lihtsalt varjaks kogukondades toimuvat, kuid see ei kaoks kuhugi.”

ANCIC-i sõnul peaks probleemile lähenema eelkõige informeerides, inimestega rääkides, ennetamise ja toetustegevusega.

Tänaste Prantsusmaa seaduste järgi võib keelduda välismaalaste elamisloa pikendamisest juhul kui taotleja on polügaamses abielus. Uues seaduses on ühe meetmena ette nähtud mitme naisega perede Prantsusmaalt väljasaatmine.

Ette nähakse ka riigi jõulisem sekkumine juhul kui tekib kahtlus, et tegemist võib olla sundabieluga.

Prantsusmaal on tänase seisuga 751 ametliku poliitkorrektse nimega “tundlikku linnapiirkonda” (zone urbaine sensible, ZUS), kus politseinikud võivad küll ringi liikuda, kuid kust nad pea kunagi ei pääse ilma, et neid ei oleks ühel või teisel viisil rünnatud. 751 piirkonda, kus Prantsusmaa seadustel on kui üldse, siis väga vähe voli.

Toimetas Karol Kallas