President Kersti Kaljulaid. Foto: Raigo Pajula, AFP/Scanpix

President Kersti Kaljulaid ütles vabariigi aastapäeva kõnes, et suurem osa eestlastest ei ole valmis elama multikultuurses ühiskonnas, kuid rõhutas, et eestlane saab olla igaüks, “kui ta tunnustab meie keelt, kombeid ja väärtusi.” Kaljulaid lisas, et Eestis on kohta ka radikaalselt erineva arusaamaga sisserändajatele – neile tuleb vaid öelda, mida me neilt ootame.

Presidendi sõnul saab iseseisev Eesti riik kestvalt eksisteerida ainult demokraatlikus väärtusruumis. “Üks väikeriik ei saaks sellises geopoliitiliselt pingelises asukohas toimida, kui ta oleks sisemiselt ebademokraatlik,” ütles Kersti Kaljulaid.

Inimõigused on oluline osa väärtustest

President ei maininud viimastel aastatel avalikkusele muret valmistanud suuri probleeme Eesti demokraatiaga, vaid jätkas inimõiguste olulisuse rõhutamisega.

“Oluline osa demokraatlikest väärtustest on inimõigused, mis peavad olema kõigil inimestel lihtsalt seepärast, et nad on sündinud inimestena. Lisanduvad meie oma põhiseaduses kokku lepitud väärtused, mille eesmärgiks on hoida eesti keelt ja kultuuri, sest muidu pole iseseisval Eesti Vabariigil mõtet,” kõneles Kaljulaid.

Eestilane saab olla igaüks, kui järgib meie kombeid

President väljendas taas mõtet, et eestlane “saab olla igaüks, kui ta tunnustab meie keelt, kombeid ja väärtusi. Nii saab ta ise pidada end eestlaseks ja saame seda teha ka meie.”

“Ma mõistan, et valdav osa eestlasi tahab hoida oma komberuumi kiivamalt, kui seda teevad paljud Lääne-Euroopa riigid. Suurem osa meist ei ole valmis elama multikultuurses ühiskonnas, kus eesti kombed poleks selgelt tähtsamad teistest,” nentis Kaljulaid.

Presidendi sõnul on Eestis oodatud ka radikaalselt teistsuguste arusaamadega sisserändajad, ainult et neile tuleb öelda, mida me neilt ootame:

“Maailmas on rahvaid, kelle arusaam ühiskonnast erineb meie omast radikaalselt. See ei tähenda, et sealt tulnuil poleks Eestis kohta, saabugu nad siia sõja eest pakku või töörändajaina. Me peame suutma sõnastada, mida me neilt ootame selleks, et koos toimida Eesti ühiskonnana.”

“Aga kuna me nähtavasti ei ole valmis multikultuurseks ühiskonnaks, siis peame suutma sõnastada oma, eesti oma. Peame suutma seda kirjeldada ning järjekindlalt ning delikaatselt õpetada,” lisas president Kaljulaid.