SAPTK esitas EPL/Delfi vastu jäjrekordse kaebuse. Illustratsioon: Objektiiv

Pressinõukogu ei tuvastanud EPL/Delfi poolt möödunud aasta lõpus avaldatud SAPTK-vastases loos ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumist, toetudes oma otsuses kriitikavabalt EPL/Delfi selgitustele ja kontrollimata nende paikapidavust.

Eesti Meedialiidu raames tegutsev Pressinõukogu andis 26. veebruaril teada, et on SAPTK kaebust menetledes langetanud otsuse, mille kohaselt ei rikkunud Eesti Päevaleht (EPL) ja Delfis möödunud aasta 30. detsembril avaldatud artikliga „Kuidas ehitatakse uusi SAPTK-e ja Objektiive: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast" ajakirjanduseetika põhimõtteid.

SAPTK kaebuse kokkuvõte

Oma 1. jaanuaril esitatud kaebuses osutas SAPTK, et EPL/Delfi on Delfis ka pealkirja „Varro Vooglaiu Objektiiv on osa äärmuskatoliiklikust võrgustikust: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast. Katoliku Kirik taunib inimeste vihale ässitamist" all esitletud artikli avaldamisega rikkunud ajakirjanduseetika põhimõtteid koguni kuues aspektis:

*** Artikli Delfis esitatud pealkirjas kasutatud väljend "Varro Vooglaiu Objektiiv" eksitab lugejaid, sest portaali tööd juhib peatoimetaja Markus Järvi, kelle suhtes Varro Vooglaid ei ole mingiski mõttes (ei Objektiivi toimetuses ega ka SAPTK juhtkonnas) ülimuslikul positsioonil.

*** Artikli Delfis esitatud pealkirjas on kirjutatud, nagu tauniks katoliku kirik SAPTK poolset inimeste vihale ässitamist ("Katoliku kirik taunib inimeste vihale ässitamist"). Sama süüdistust on korratud artiklis vahepealkirja all "Katoliku Kirik: taunime, kui inimesi ässitatakse üles vihale". Tegelikult on vahendatud mitte katoliku kiriku, vaid Marge Paasi isiklikke seisukohti.

*** Artikli Delfis esitatud pealkirjas osutatu, nagu lähtuks Objektiivi juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast, on selgelt vale. Mitte mingit juhtimist ei ole mitte kunagi Prantsusmaalt lähtunud (ei formaalselt ega materiaalselt). Vale on ka mulje loomine, nagu oleks Objektiiv rahastatud Poolast, sest viimati sai SAPTK Poola sõpradelt rahalist toetust 2016. aastal ja siiski moodustas see toetus alla 5 protsendi SAPTK sama aasta sissetulekutest. Seejuures ei ole EPL/Delfi midagi paljastanud, sest tegu on ammu ka SAPTK enda poolt avalikult välja toodud infoga.

*** SAPTK ja Objektiivi läbiv vaenulik sildistamine "fundamentaalseks", "radikaalseks", "äärmuslikuks", "ultrakatoliiklikuks" ei ole kohane uudise formaadile, aga sellest hoolimata esitleb EPL/Delfi artiklit uudisena.

*** Artiklis väidetu, nagu saadaks SAPTK posti teel välja materjale, mis on Poolas, Leedus, Slovakkias, Horvaatias ja mitmetes teistes riikides saadetavate materjalidega "äravahetamiseni sarnased", on otseselt vale. SAPTK on kõik oma kampaaniad otsast lõpuni ise teostanud (nii sisuliselt kui ka vormiliselt). Väärat kuvandit loob ka artikli pealkirjas tehtud osutus, nagu kusagil ehitataks "uusi Objektiive". Objektiiv on nii sisult kui ka vormilt täiesti unikaalne väljaanne.

*** Artiklis esitatud väide "Eestis kogutud raha on [TFP organisatsioonidele] edasi annetatud kahel korral, 2016. ja 2019. aastal kokku 2500 eurot" on ühemõtteliselt vale ning vastuolus sellega, mida sai 28. detsembril 2020 vastatud artikli autori vastavasisulisele küsimusele.

Eelnevat silmas pidades rikkus EPL/Delfi SAPTK kaebuse kohaselt järgmisi Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punkte:

1.4. Ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest. Ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon.

4.11. Fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada.

4.1. Uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil.

SAPTK kaebusega tervikkujul saab tutvuda SIIN.

Pressinõukogu ühtegi rikkumist ei näe

Oma otsuse põhjendustes tugines Pressinõukogu täielikult EPL/Delfi poolt esitatud väidetele, kusjuures otsusest ei nähtu, et nende väidete tõesuse hindamiseks oleks nõutud mingeid tõendeid. Otsuses on välja toodud järgmised punktid.

*** Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et Objektiiv on SAPTKi uudisteportaal, millel puudub oma juriidiline keha ja mis töötab SAPTKi alt ning seega on Varro Vooglaid ülimuslikus positsioonis Objektiivi peatoimetaja üle.

*** Toimetus selgitas, et artiklis küsiti Eesti Katoliku kiriku pressiesindaja kommentaari. Hiljem avaldas kirik kodulehel teate, milles väitis, et tegu on pressiesindaja isikliku arvamusega. Toimetus märkis, et kirik ei ole palunud artiklis midagi muuta ega heitnud ette rikkumist.

*** Toimetus selgitas, et artikkel ja selle pealkiri räägivad laiemalt rahvusvahelisest võrgustikust, mitte ainult ühest liikmest Eestis. See, et Objektiiv ja SAPTK on osa võrgustikust, on artiklis tõestatud. SAPTK rahalist toetamist kinnitas artiklis SAPTK hiljutine nõukogu liige Slawomir Olejniczak. Artikkel avaldab hulga uut infot, kuhu ja kui suuri summasid on TFP võrgustikus saadetud.

*** Väljendeid „fundamentaalne, radikaalne, äärmuslik ja ultrakatoliiklik" kasutakse loos TFP võrgustiku iseloomustamiseks.
Toimetus selgitas, et reklaammaterjale erinevates riikides ühendavad mitmed sarnased jooned.

*** Toimetus lisas, et artiklis on öeldud, et eestlaste annetuste mahukat edasikandmist ei paista. Samuti on artiklis kirjas, et kokku on edasi annetatud 2500 eurot, mida saab kontrollida SAPTK majandusaasta aruannetest.

Pressinõukogu otsusega, kus on kõik need selgitused ära toodud, saab tervikuna tutvuda SIIN.

Järvi: tegu on kriitikavabalt ühekülgse otsusega

Objektiivi peatoimetaja ja SAPTK nõukogu esimehe Markus Järvi sõnul on kahetsusväärne näha, et Pressinõukogu pole oma otsuses pidanud vajalikuks tuvastada ajakirjanduseetika rikkumist Oliver Kundi ja EPLi otseseid valeväiteid ja ebatäpsusi sisaldavas artiklis.

"See ütleb Pressinõukogu kohta nii mõndagi, et artikkel, mis juba oma pealkirjas tegeleb sõltuvalt tõlgendusest kas otsese valetamise või pahatahtliku eksitamisega ning mille keskme moodustab välismaiste ideoloogiliselt kallutatud ajakirjanike tekst, mis on eesti keelde tõlgitud ja kohandatud ning mis esitab valeväiteid, nagu oleks SAPTK kandnud annetajate raha välismaistele organisatsioonidele, ei leia pressinõukogu poolset taunimist," toonitab ta.

Samuti on Järvi sõnul totter Pressinõukogu rahuldanud EPL/Delfi slgitus, et Varro Vooglaid on ülimuslikus positsioonis Objektiivi peatoimetaja ehk Järvi üle, kuna "Objektiiv on SAPTKi uudisteportaal, millel puudub oma juriidiline keha ja mis töötab SAPTKi alt". „Välja jäetakse hõlpsasti kontrollitav fakt, et peale Objektiivi peatoimetaja positsiooni, olen ma ühtlasi SAPTK üks asutajatest koos Varro Vooglaidiga ning SAPTK nõukogu esimees," osutab ta asjaolule, et formaalelt on nõukogu juhatuse suhtes ülimuslik organ.

„Igal juhul, pressinõukogu seekordsest otsusest kumab läbi pigem ajakirjanike klanni "käsi peseb kätt" mentaliteet, kui aus hinnang välismaist propagandapesu oma veergudel teostavale Eesti Päevalehele," ütles Järvi kokkuvõtteks.

Pressinõukogu koosseisu kuuluvad ajalehe Saarte Hääl vastutav väljaandja ja peatoimetaja Gunnar Siiner (esimees), Riigikontrolli nõunik ja endine Postimehe tegevtoimetaja Toomas Mattson, Rahvusringhäälingu veebiuudiste ja portaalide juht ning Eesti Päelehe endine peatoimetaja asetäitja ja arvamustoimetuse juhataja Urmet Kook, Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, vandeadvokaat Maarja Põld, Ekspress Grupi uuriva ajakirjanduse juht Tarmo Vahter, vandeadvokaat Kadri Michelson, Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap ja Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia dotsent Ragne Kõuts-Klemm.

SAPTK varasemad kommentaarid antud juhtumile leiab SIIT ja SIIT.

Toimetas Varro Vooglaid