Stress ja läbipõlemine. Foto: Evgeny Atamanenko/Bigstockphoto.com

Hiljuti avalikkuse ette jõudnud Georgia ülikooli professori "stressi vähendamise poliitika", millega pakuti üliõpilastele võimalust muuhulgas ise oma hindeid muuta, on tühistatud.

Oma leebe lähenemisega lootis dr Richard Watson säästa tudengeid, kes "tunnevad" väljateenitud hinnete pärast "ülemäärast stressi, mis omakorda … võib tuua kaasa… sügavad tagajärjed."

Seetõttu tahtis ta anda üliõpilastele võimaluse "teatada õppejõule meili teel, milline hinne nende meelest tegelikult kohane on, mille alusel seda ka muudetakse." Selgitus polnud seejuures vajalik.

Tänaseks on selgunud, et ülikool keelas professori algatuse ära ja toonitas tahet tagada akadeemilise töö kvaliteet.