Foto: Wikimedia Commons

Venemaa president Vladimir Putin palus valitsusel peatada töötlemata puidu kontrollimatu ekspordi ning sealhulgas täielikult keelata töötlemata okaspuuliikide ja väärtuslike lehtpuude ekspordi riigist alates 1. jaanuarist 2022, vahendab Vene uudisteagentuur TASS.

Venemaa president Vladimir Putin andis valitsusele korralduse peatada töötlemata puidu kontrollimatu eksport pärast kohtumist, kus arutati puidutööstuse arengut ja dekriminaliseerimist.

“Ma palun valitsusel valmistada ette õiguslik ja regulatiivne raamistik järgnevate ülesannete lahendamiseks: on vajalik lõpuks asetada paika jäik barjäär töötlemata puidu kontrollimatu ekspordi vastu,” ütles president.

“Puidu töötlemise asemel ekspordib Venemaa toormaterjale, smugeldades neid riigist välja,” selgitas Putin täiendavalt. “Venemaa metsanduskompleksi arendamises eksisteerivad ilmselged tasakaalustamatused. Tööstuse juhtivad töötlemisettevõtted paiknevad kaugel toote tarbimise peamistest keskustest, peamiselt Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, kus eksisteerib soodne hinnakeskkond, kasvav nõudlus, kaasaarvatud ökoloogilise kütuse ja kütusegraanulite jaoks,” ütles Putin.

“Samal ajal meie föderatsiooni Kaug-Ida piirkonnad, milledel on potentsiaalselt head konkurentsivõimelised positsioonid ehk siis metsaressursside madal hind ja mugav tarnevõimalus, ei saa neid veel ära kasutada ja suurendada puidu süvatöötlemise võimekust,” lisas ta.

Putini sõnul jätkub selle asemel “lihtsate toormaterjalide ja madala väärtusega toodete eksportimine”. Lisaks sellele toimub toodete eksportimine läbi igasuguste “hallide” või avalikult kriminaalsete skeemide. Presidendi hinnangul võib seda nimetada lihtsalt smugeldamiseks.

President Putin nõudis ühtlasi töötlemata okaspuuliikide Venemaalt väljatarnimise täielikku peatamist 1. jaanuarist 2022.

“Ma palun kehtestada täieliku keelu töötlemata või jämedalt töödeldud okaspuude ja väärtuslike lehtpuude Venemaalt väljatarnimisele alates 1. jaanuarist 2022,” ütles Putin. Ühtlasi tegi ta valitsusele ülesandeks “valmistada ette seadusandlik alus, millega ennetada töötlemata puidu kontrollimatut väljavedu”.

President andis ühtlasi korralduse, et alates 1. jaanuarist 2021 käivitataks subsideeritud laenude programm puidutöötlemisrajatiste ajakohastamiseks. 

Putin kutsus üles rajama puidutööstuses efektiivselt ja järjepidevalt ülevalt-alla toimivat juhtimissüsteemi ja seda dekriminaliseerima. “Kahtlemata peame me mitmetes valdkondades laiaulatuslikult tegutsema. Praktiseerides maksimaalset otsusekindlust ja võttes arvesse akumuleerunud kogemust, rajame me tõhusa ülalt-alla liikuva juhtimisahela puidutööstuses. Me peame selle tööstuse järjepidevalt ning karmi käega dekriminaliseerima,” sõnas ta.

Tema hinnangul on see, mis puidutööstuses toimub “korrast ära”. “Vajalik on parandada riigimetsade järelvalve kvaliteeti. Üleüldiselt on vajalik luua tingimused ja tugev vundament pidevaks kasvuks ja arenguks selles tööstuses,” lisas ta.

President Putin nentis, et avalike organisatsioonide ja keskkonnakaitsjate kriitika metsanduskompleksi ametnike töö taseme ja kvaliteedi osas on õigustatud. “Ma ei leia, et kõik valitsuse struktuurid ja valitsusorganid töötavad siin kõikidel tasemetel tõhusalt. Kahjuks see ei ole nii,” nõustus Putin kriitikaga. Ta lisas, et pärast kohtumist koostatakse juhiste loetelu, kus võetakse arvesse konstruktiivseid ettepanekuid olukorra lahendamiseks.

Toimetas Martin Vaher