Vikerkaar Tallinna kohal. Piiblis on vikerkaar Jumala ja inimeste vahelise igavese lepingu märk, homoliikumine on selle oma sümbolina usurpeerinud. Foto: Bigstockphoto.com

Rahvuskonservatiivid Mart Helme ja Martin Helme kommenteerisid pühapäevases raadiosaates "Räägime asjast" Eesti luterliku kiriku kirikukogu otsust, millega avaldati toetust abielu määratlemisele põhiseaduses. Martin Helme sõnul toetab EKRE seda algatust ning näeb selles täiendavat kaitset kohtuliku aktivismi vastu.

Möödunud nädala teisipäeval võttis Tartus kogunenud EELK kirikukogu vastu lakoonilise otsuse: "Toetada Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamist sättega, mis sõnastab abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna." Otsuse poolt hääletas 39 saadikut, vastu oli 5 ja erapooletuid 4.

Saates osalenud tõdesid, et Eesti meedia eesotsas Rahvusringhäälinguga tegeleb propagandaga ning pani kõlama nende argumendid, kes olid kirikukogu otsuse vastu. Samuti tõdeti, et vastuhääletanute näol on mädanemine või roiskumine kiriku sees selgelt tuvastatav ning et kirikuõpetajad, kes ei pea kinni omaenda kiriku õpetusest, ei saa oma ametis töötada.

Martin Helme juhtis tähelepanu kriitikale, mille kohaselt kirik ei tohiks ühiskonna asjades sõna võtta.

"Needsamad n-ö kodanikuaktivistid, kes on ju kõik maksumaksjate poolt kinni makstud – me mõtleme siin igasuguseid karikäspereid ja muid maksumaksjate heldete rahade peal vegeteerivaid homoaktiviste –, olid väga tigedad, et kirik sekkub ühiskonna asjadesse. Et kirik ei tohiks seda teha. Mina ütleks selle peale, et Eesti luterlik kirik on Eesti kõige suurem, kõige laiema võrgustikuga, kõige liikmete-rohkem MTÜ. Kõige rohkem liikmeid, kõige rohkem on ta kohtadel oma koguduste võrgustikuga. Ta on MTÜ, ta on ka kodanikuühendus. Väga selge programmiga, väga selge eesmärgiga," rääkis Martin Helme.

"Ma küsiksin, mis Rooma õigusega nemad ei tohiks sekkuda ühiskonna ellu? Kui igasugused muud organisatsioonid alates looma- ja laste- ja metsakaitsjatest, lõpetades homoaktivistide ja pagulaste maaletoojatega võivad ühiskonna elus sõna võtta, siis mispärast kirik … nüüd järsku peaks suu kinni hoidma? See on jabur nõudmine, see näitab, millised kahepalgelised totalitaristid tegelikult need n-ö kodanikuaktivistid on…"

"Põhimõtteliselt on hea, et luteri kirikukogu on selle teema püsti pannud, on tekitanud diskussiooni ja on pannud inimesed mõtlema siiski perekonna kui ühiskondliku struktuuri kõige olulisema ehituskivi tuleviku, oleviku ja definitsiooni üle. Selles mõttes tuleb igal juhul seda algatust kiita," leidis ka Mart Helme.

"Mina olen ka tänulik kirikule, selles mõttes, et kui me oleme kuulnud juba mitmeid aastaid, kuidas meie põhilised ideoloogilised vastased ütlevad, et noh, EKRE, ega te selle homoteemaga siin ei sõida… Selle teemaga sõidame me täpselt nii kaua, kuni see teema on lõpetatud. Ja ta on lõpetatud siis, kui rünnak on tõrjutud. Aga rünnak ei ole lõppenud," lisas Martin Helme.

Saade "Räägime asjast" on eetris igal pühapäeval Tre Raadios, raadios Ring FM ja Kuressaare Pereraadios – hommikul kell 11.00 ja õhtul kordusena kl 21.00. Saadet saab järelkuulata siit.