Eile esitati Euroopa Nõukogule raport, milles on antud detailne ülevaade süstemaatilisest üleliigse ja vägivaldse jõu kasutamisest prantsuse politsei operatsioonide käigus, mis viidi ellu osana sotsialistliku valitsuse püüdlustest suruda maha rahvalikku vastuseisu nn homoabielude seadustamisele.

Raportiga saab tutvuda siin.

Raport pealkirjaga “Manif pour tous ja selle represseerimine politsei poolt” esitati eile Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele ning esitatakse ka ÜRO esindusele Genfis.

Juba abielu institutsiooni kaitseks korraldatud meeleavalduste “Manif pour tous” käigus levisid uudised paljudest juhtumitest, kus politsei arreteeris meelevaldselt rahumeelseid meeleavaldajaid ning kasutas nende peal ka pisargaasi. Raportis on aga toodud ära paljude meeleavaldustel osalenute detailsed tunnistused politsei poolt rakendatud brutaalsuste kohta.

2012. aasta viimastest kuudest saati on prantsuse kodanikud osalenud rahumeelsetel meeleavaldustel kõikjal üle Prantsusmaa, püüdes seeläbi kaitsta loomulikku perekonda ning laste õigust isale ja emale sotsialistliku valitsuse püüdluste eest defineerida abielu institutsioon radikaalselt ümber.

Euroopa Õiguse ja Õigluse Keskuse kinnitusel näitavad numbrid, et “Manif pour tous” liikumise näol on tegemist suurima ühiskondliku aktsiooniga pärast ajastut defineerivaid ja nn seksuaalrevolutsiooni sissejuhatavaid meeleavaldusi 1968. aastal.

Raport käsitleb kolme peamise “Manif pour tous” raames toimunud meeleavalduse käigus rakendatud politseivägivalda. Nii kõnealused massimeeleavaldused kui ka ühispalvused (vigiilid) toimusid raporti kohaselt “rahumeelses ja sõbralikus atmosfääris ning nende raames ei põhjustatud kahju ei eraomandile ega avalikule korrale”.

“Seevastu valitsuse reaktsioon oli täiesti vastuvõetamatu ja demokraatlikule riigile kohatu ning see pandi toime viisil, nagu oleks tarvis ohjeldada vägivaldseid rahvaülestõuse. Kasutatavateks meetmeteks oli ärakeelamine, täiesti kohatu pisargaasi ja muu vägivalla kasutamine ning sadade kaupa meeleavaldajate arreteerimine ja nende kinnipidamine.”

Raport toob välja, et ajavahemikus 24. kuni 26. mai “arreteeriti ligikaudu 350 inimest, keda peeti kinni kuni kolm päeva”. Neist 350-st inimesest mõisteti õigusvastases käitumises süüdi vaid 7 ja needki väga väikestes asjades.

“Ülejäänud kinnipidamised olid täiesti meelevaldsed ning lähtusid ilmselgelt mitte püüdlusest tuvastada õiguserikkujaid, vaid eesmärgist takistada sõna- ja kogunemisvabaduse fundamentaalseid põhimõtteid rikkudes ühiskondlikku liikumist,” väidab raport.

Lisaks juba mainitud 350 inimesele peeti sadu inimesi kinni mõneks tunniks, väidetavalt isikuandmete tuvastamise eesmärgil. Sageli peeti inimesed politsei poolt kinni vaid põhjusel, et nad kandsid “Manif pour tous” sümboolikaga pullovere või muid riideesemeid.

Euroopa Õiguse ja Õigluse Keskuse juhataja hr Grégor Puppinck toonitab, et “kõnealuste kinnipidamiste õiguspärasust ei ole siiani hinnanud mitte ükski sõltumatu kohtunik.”

Loe lähemalt portaalist LifeSiteNews.com.