Justiitsminister Urmas Reinsalu. Foto: Scanpix

Justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa) võttis valitsuse nimel isikuandmete kaitse seaduse eelnõu, millele heideti ette meediavabaduse piiramist, riigikogu menetlusest tagasi.

Reinsalu rõhutas, et valitsus ei soovi panna parlamenti olukorda, kus tänu ühele tüliõunaks kujunenud sõnale ei hääletata enam juriidiliste terminite, vaid ajakirjandusvabaduse kaitse üle.

“Mitmel varasemal korral on seadusandja enamuse valdav soov muutunud võrreldes selle tahtega, kuidas eelnõu on läinud teisele lugemisele, kuid kodukorra seadus seda ei võimalda vastupidiselt riigieelarve menetlemisele. Seega pole seadusandjal võimalik kolmandal lugemisel muudatusi teha,” kõneles Reinsalu riigikogu ees.

“Seda arvestades võtan valitsuse nimel isikuandmete kaitse seaduse eelnõu riigikogu menetlusest tagasi,” teatas minister.

“Mis saab edasi? Euroopa isikuandmete määrus kehtib, määrusest tulenevate erisustega kehtib ka senine isikuandmete kaitse seadus,” lisas Urmas Reinsalu.

“Kavatsen homme esitada valitsusele riigikogule arutamiseks ja otsustamiseks isikuandmete kaitse seaduse eelnõu, milles kõnealust sätet ei ole ning loodan asjalikule koostööle nii riigikogu kui huvirühmadega, nagu see seni kulgenud on!”

EKRE hääletab riigikogus uue isikuandmete kaitse seaduse vastu