Ajalehe Postimees portaalis on esitatud lugejatele küsimus, milline oli 2015. aasta kõige halvem seadus. Oma seisukohta on väljendanud juba rohkem kui 8400 inimest, kellest koguni 67% leiab, et möödunud aasta halvimaks seaduseks oli kooseluseaduse rakendusaktide eelnõu.

Selline tulemus ei ole muidugi üllatav, pidades silmas, millise fanatismiga on püütud kooseluseaduse läbisurumist lõpule viia ning kuidas selle eesmärgi saavutamiseks on lastud käiku terve rida manipulatsioone, valesid, pettusi, parlamendiliikmete õiguste mahasurumist ja poliitilise korruptsiooniga piirnevaid samme, millest peegeldub täielik hoolimatus hea õigusloome tava ja ka poliitilise kultuuri aluspõhimõtete vastu.

Tänaseks on ilmselge, et kooseluseaduse läbisurumise iga hinna eest lõpule viimine on tõsiselt kahjustanud kogu Eesti õigusloome ja demokraatia mainet ning teinud paljudele inimestele nähtavaks, millisel näotul moel meie parlamendis asju aetakse. See on osa hinnast, mida meie ühiskonnal tuleb kooseluseaduse läbisurujate ideoloogiliste ambitsioonide teostamise eest maksta.

Väljavõte Postimehe gallupist 16.02.2016 seisuga.
Väljavõte Postimehe gallupist 16.02.2016 seisuga.