Vabadussõjalaste liikumise juhid Artur Sirk ja Andres Larka

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna parlamendifraktsiooni liige Henn Põlluaas esitas riigikogule otsuse eelnõu Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud inimeste ja organisatsioonide rehabiliteerimiseks.

Eelnõu algatajateks on Konservatiivse Rahvaerakonna liikmed Henn Põlluaas, Mart Helme, Martin Helme, Uno Kaskpeit, Jaak Madison, Raivo Põldaru, Arno Sild, Keskerakonna saadikud Jaanus Karilaid, Marko Šorin, Aadu Must ja Märt Schults ning Reformierakonna liikmed Madis Milling ja Igor Gräzin.

Henn Põlluaas ütles eelnõu üleandmisel, et 12. märtsil 1934 kehtestati Eestis autoritaarne riigivõim, millega kaasnesid ebaseaduslikud repressioonid nii eraisikute kui ka organisatsioonide vastu.

“Represseeritud isikutelt võeti nende seadusliku poliitilise tegevuse ja poliitiliste veendumuste pärast ebaseaduslikult ära vabadus, vara, sõjaväelised auastmed ja autasud, sõjaväelased ja ametnikud kaotasid töö, kohalike omavalitsuste volikogudesse valitud isikud oma kohad,” ütles Põlluaas.

Põlluaasa sõnul on eelnõu eesmärk leevendada 12. märtsist 1934 kuni 1940. aasta 17. juunini õigusvastaselt represseeritud isikutele tekitatud ülekohut ja rehabiliteerida Eesti Vabadussõjalaste Liit ja sellega seotud organisatsioonid ja isikud.

“Selle otsusega avaldab riigikogu ka tunnustust samas kõigile Vabadussõjas Eesti iseseisvuse eest võidelnud meestele ja naistele ja heastab kunagise ülekohtu ning taastab represseeritute hea nime ja au,” märkis Põlluaas.