Eesti metsades, nii riiklikes kui erametsades on valdavaks metsamajandamise viisiks saanud lageraie ja ka riigimetsa parimat osa ehk vanu metsi viljakatel muldadel raiutakse hoogsamalt, kui sellelaadne mets end taastoota jõuab, kirjutab portaalis Telegram erakonna Eestimaa Rohelised aseesimees Züleyxa Izmailova.

Viidates Riigikontrolli auditile selgitab Izmailova, et kehtivate raiemahtude juures ei ole võimalik säilitada metsaökosüsteemi head seisundit. Vanade metsade pindala vähenemine ja üha nooremate metsade raiumine on vähendanud Eesti metsade looduslikku väärtust tervikuna, sest vanemad metsad on suurema elurikkusega ning elupaigaks suuremale hulgale erinevatele liikidele, sealhulgas ohustatud ja kaitstavatele liikidele.

Roheliste aseesimees selgitab, et lageraiet lubavaid vanuseid oli 2010. aastaks juba korduvalt alandatud ning raiutud järjest nooremaid ja peenemaid metsi. Ka Riigikontroll peab tema sõnul kahetsusväärseks, et keskkonnaministeerium riigivara valitsejana ei ole riigimetsade majandamist hoolikalt analüüsinud ega loonud õiguslikku raamistikku, mis tagaks jätkusuutliku majandamise.

Auditile saadetud vastuses ei nõustunud aga keskkonnaminister Jaanus Tammkivi mitte ühegi Riigikontrolli järelduse ega ettepanekuga, olles seisukohal, et riigimetsade majandamine on jätkusuutlik. Toonane keskkonnaminister vastas kõigile Riigikontrolli soovitustele, et kuna nende elluviimine eeldaks Riigikogus kinnitatud pikaajaliste arengusuundade muutmist, ei pea keskkonnaministeerium võimalikuks soovitusi rakendada.

Loe lähemalt portaalist Telegram.