Foto: Hippopx

Väljaanne Rolling Stone üllitas loo "Kuidas sotsiaalne eraldumine võib kaasa tuua valge natsionalismi kiire kasvu." Inimeste omaette olemine soodustab ja süvendab väljaande hinnangul ka tagurlikku mõtlemist.

Ajakiri Rolling Stone leiab, et koroonaviiruse karantiiniga kaasneva eraldumisega kaob valvsus väärmõtlemise suhtes ja inimeste omaette olemine süvendab ka tagurlikku mõtlemist.

Ajakiri toetub oma artiklis Ameerika Ühendriikides toimiva organisatsiooni Southern Poverty Law Centre (SPLC) uuringule "2019. vihkamise ja ekstremismi aasta" (The Year in Hate and Extremism 2019).

"Ekstremismi vastased eksperdid on "väga mures" COVID-19 pandeemia ajal leviva vihakõne pärast. Seda mitte ainult viiruse tõttu leviva aasia inimeste vastase meelsuse tõttu, vaid ka kuidas inimeste enesekarantiin teeb neist kerge saagi ilmavõrgus levivatele ärrmusliikumistele," osutab ajakiri.

Loomulikult "õhutavad ekstremismi osaliselt [Donald] Trumpi valitsuse ette võetud sammud," sedastab Rolling Stone.

SPLC Lääneosariikide haru tegevjuht Eric Ward nentis uuringut tutvustades, et kuigi ta pole viimastel nädalatel täheldanud kiirendusgruppide (accelerationist groups; äärmuslik-anarhistlikud jõugud, kes soovivad vägivalla õhutamisega kiirendada sotsiaalseid muutusi) aktiivsuse kasvu, siis ometigi neo-kiirendamise ideoloogiat järgivad grupid otsivad selleks võimalusi.

"Nad soovivad kriisi ja kaost ära kasutada," hoiatas Ward.

SPLC vihauuringus loetakse kokku Ameerika Ühendriikide aktiivsed "vihagrupeeringud". Keskuse sõnul on selliste gruppide arv võrreldes 2018. aastaga pisut (8 protsenti) vähenenud. Kui 2018. aastal oli SPLC arust vaenurühmitusi 1020, siis 2019. aastaks oli neid järel 940. Samas kasvas  2019. aastal märkimisväärselt, 43 protsenti, LGBTQ vastaste organisatsioonide arv.

Ameerika Ühendriikide Lesbide Õiguste Rahvusliku Keskuse (National Center for Lesbian Rights) õigusdirektori Shannon Minteri [kes on mees] sõnul käib kasvav homode ja muutsooliste vastane vaen kaasas osariikide LGBTQ vastaste seaduste vastuvõtmisega. Minter toob näiteks hiljuti Idahos vastu võetud seaduse, mis keelab muutsooliste laste võtmise koolide spordimeeskondadesse.

"Ausalt öeldes on see šokeeriv. See ületab kõike seda, mida Trumpi valitsus on teinud [Barack Obama ajal ja varemgi muutsoolistele antud] õiguseid tagasi pöörates," rääkis Minter vihauuringut tutvustaval pressikonverentsil.

"Tänaseks me oleme minu hinnangul jõudnud uude olukorda, kus LGBT ja eriti muutsoolised inimesed on otsese rünnaku all. Sellised seadused eraldavad nad ülejäänud ühiskonnast, mis on väga ohtlik," vahendab Rolling Stone.

SPLC uuringus ei jäeta kõrvale ka juute, moslemeid ja immigrante, kelle vastase viha kasvus olevat süüdi Trump. SPLC spetsialistide hinnangul Trumpi valitsus puupüsti täis antimoslemeid, sisserändajate ja homoseksuaalide põlgureid.

SPLC vihagrupeeringute nimekirjast leiab näiteks Ameerika pediaatrite ühingu, pereväärtuste eest seisva Ameerika Perekondade Liidu (American Family Association) ja katoliiklikku õpetust ning pereväärtusi edendava Ruth Institute'i.

Toimetas Karol Kallas