Ukraina põgenikud Berliinis. Foto: Scanpix

Üle kolmandiku Saksamaal olevaist Ukraina põgenikest jääkski sinna, selgus detsembris tehtud arvamusküsitlusest.

Küsitleti ühteteist tuhandet Saksamaal elavat Ukraina põgenikku. Neist 26 protsenti teatas, et sooviks Saksamaale jääda alatiseks, 11 protsenti aga, et jääks meeleldi veel aastateks. 34 protsenti vastas, et soovib pärast sõja lõppu Saksamaalt lahkuda, 27 protsenti aga polnud oma lahkumisotsuses veel üldse kindel. Ainult kaks protsenti küsitletutest kostis, et naaseks kodumaale ühe aasta jooksul, teatas samal päeval Ungari riiklik uudisteagentuur MTI.

Augustist oktoobrini kestnud küsitlus tuvastas ka Ukraina põgenike tööhõive suuruse. Selgus, et töövõimelistest Ukraina põgenikest töötab 17 protsenti. Sealhulgas 71 protsenti töötab erialal, kus nõutakse kõrg- või kutseharidust. Varemalt Saksamaale saabunud sisserändajarühmadega võrreldes on see osakaal suhteliselt suur, hindas Saksamaa tööameti tööjõuturu- ja tööhõive-uurimisinstituudi juhtivteadur Herbert Brücker.

60 protsenti küsitletutest vastas, et Saksamaa kasuks otsust langetama oli pannud neid asjaolu, et seal juba olid neil ees sugulased, sõbrad või tuttavad. Tähtsate teguritena mainiti sedagi, et Saksamaal on kõrge elatustase, hea haridusvõrk ning ühiskond on uute tulijate suhtes heasoovlik.

Mainitud küsitluse viisid ühiselt läbi rände- ja pagulasamet, statistikaamet, majandusuuringute instituut ning Brückeri tööandjaks olev uurimisinstituut.

Toimetas Tõnu Kalvet