1987. aasta Hirvepargi miitingust osavõtjad, esiplaanil Tiit Madisson

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) avab Lihula Vabadussõja ausamba pargis patrioodile ja vabadusvõitlejale Tiit Madissonile pühendatud mälestusmärgi. Monumendi avamine toimub reedel, 2. septembril kell 17.

2022. aasta kevadel portaali "Objektiiv" vahendusel algatatud korjanduskampaania läks korda ning selle raames laekus Madissoni mälestusmärgi püstitamiseks annetusi veidi üle 25 000€.

Tiit Madissoni mälestusmärgi eskiis. Foto: Paul Mänd

Annetustest kogunenud summaga kaetakse mälestusmärgi maksumus ja selle püstitamisega kaasnevad lisakulutused (mh vundamendi valamine ja samba esialgsed hooldustööd).

Madissoni mälestuskivi avamine toimub reedel, 2. septembril kell 17.

Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi märgib, et tänaseks on tööd mälestusmärgi püstitamiseks alanud ning samba vundamentki on valatud.

"Mul on väga hea meel, et Lääneranna valla lahkel ja asjatundlikul kaasabil saame Tiidu mälestusmärgi avada sümboolsel päeval ehk 2. septembril, mil 18 aastat tagasi toimus Tiidu poolt püstitatud nõukogude kuritegeliku okupatsiooni vastu tõusnud meestele pühendatud ausamba rööv toonase valitsuse poolt."

Järvi tänab kõiki mälestusmärgi püstitamisele oma panuse andnud inimesi. "Kuigi Eesti riik pole Tiidu heaks teinud mitte midagi, vaid on teda hoopiski alusetute süüdistustega üle külvanud, on näha, et rahvas oma tõelisi patrioote ei unusta. Suur tänu teile kõigile, kes te Tiitu meeles pidasite ja võimaldasite meil selle murdumatu mehe ees natukenegi Eesti rahva auvõlga kustutada."

"Eriline tänu kuulub ka Lääneranna vallale, kes on aidanud Tiidu mälestusmärgi püstitamisele kaasa lahke nõu ja sujuva asjaajamisega," tunnistab Järvi.

Tulles vastu Madissoni laste soovile, ei püstitatud ausammast algselt planeeritud asukohale ehk Lihula kalmistule. Koostöös Lääneranna vallaga jõuti kokkuleppele, et Madissoni mälestusmärk pannakse püsti Lihula Vabadussõja ausamba parki.

Tiit Madissoni mälestust austavad inimesed on kutsutud ausamba pidulikule avamisele, mis toimub Lihula Vabadussõja ausamba pargis reedel, 2. septembril kell 17.

Mälestusmärgi autor on skulptor Paul Mänd.