Deklaratsioon abielu ja laste kaitseks. Väljavõte veebilehelt abielu.info.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) algatas veebilehel abielu.info deklaratsiooni abielu ja laste kaitseks, et seista vastu nn homoabielu seadustamisele ja seeläbi abielu senise tähenduse hävitamisele Eestis kehtivates seadustes.

Deklaratsioonis toonitatakse, et Eesti Vabariigis on juba praegu kõikidele abieluealistele inimestele tagatud õigus abielluda ning luua perekond, mistõttu on abieluvõrdsuse retoorika valelik ja eksitav. Samuti rõhutatakse, et põhiseaduse paragrahvi 27 kohaselt on loomulikule abielule rajanev perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all.

Deklaratsiooniga ei paluta kelleltki mitte midagi, vaid deklareeritakse, et sõltumata sellest, kuidas Eesti Vabariigis seadusi muudetakse, ei kavatse deklaratsiooniga liitunud inimesed kunagi tunnistada abieluna ühtegi ühendust, mis lahkneb abielu loomuseaduslikust tähendusest mehe ja naise liiduna.

Samuti deklareeritakse, et riigikogu otsust abielu ümber määratleda käsitletakse õigustühise ja rahvast lõhestava riigivõimu kuritarvitamisena, millele astutakse vastu kõikide seaduslike vahenditega ning mis pööratakse esimesel võimalusel tagasi.

Lisaks rõhutatakse, et deklaratsiooniga liitunud seisavad otsustavalt vastu loomuvastase abielukäsitluse õpetamisele lasteaedades ja koolides ega luba oma lastel osaleda kooliprogrammides ja tundides, milles õpetatakse riigi poolt moonutatud arusaama abielust.

Deklaratsioon ei kujuta endast üleskutset diskrimineerimisele ega sallimatusele. Vastupidi, selle tekstis on selgelt öeldud, et kõikidel inimestel on sõltumata nende hoiakutest või isiklikest sättumustest võõrandumatu inimväärikus ning neisse tuleb suhtuda sellele vastava austusega.

Deklaratsioon kujutab endast väljaastumist ühiskonna moraalsete ja kultuuriliste aluste kaitseks. Selle kokkuvõttes seisab:

"Meie kohustus inimestena on anda tunnistust igavesest tõest: abielu on olnud, on nüüd ja jääb mehe ja naise vaheliseks liiduks. Ükski riigi meelevaldne ja ebaõiglane korraldus ei saa seda muuta. Seepärast meie, Eesti Vabariigi kodanikud, astume avalikult vastu valitsuse püüdlustele abielu tähendust moonutada ning teeme kõik endast oleneva, et abielu mehe ja naise liiduna kajastuks ühiskonnaelu alusena meie riigi seadustes ning oleks ideaalina ausse tõstetud."

Lühikese ajaga on deklaratsiooniga liitunud juba rohkem kui 5000 inimest.

Toimetas Varro Vooglaid