Seattle'i politsei linna südames asunud Antifastani laiali ajamas 01.07.2020. Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriikide Washingtoni osariigi suurima linna Seattle'i volikogu kavatseb linna politsei jätta ilma poolest eelarvest, piirata politsei tegevusi ja asendada korrakaitsejõud naabrivalve laadsete ettevõtmistega.

Hetkel valmistab volikogu ette otsust, millega küll ei taheta politseid lõplikult laiali saata, kuid milles samal ajal rõhutatakse kavatsust rahastada eelkõige "kogukonnapõhiseid tegevusi" mis "aitavad kaasa" Seattle'i politsei rahast ilmajätmise kavale, vahendab Breitbart.

Seaduseelnõuga soovitakse "Seattle'i politseijõududelt ära võtta õigus tegutseda teatud valdkondades ja selle asemel rahastatakse kogukonna juhitud protsesse ning linnavalitsuse juurde luuakse uus turvalisuse ja vägivalla tõkestamise osakond."

Seaduseelnõus märgitakse ära, et volikogu peab Ameerika Ühendriikide ja Seattle'i ajalugu rassistlikuks ning institutsionaalne rassism on värvilistele ja eriti mustadele kogukondadele põhjustanud olulist kahju.

Seadusekavas nimetatakse politseid muuhulgas "rassistlikuks institutsiooniks," osutatakse "valge ülemvõimluse kultuuri laostavale mõjule" ja süüdistatakse Seattle'i politseid rassismi ning vägivalla põlistamises.

Seaduses nähakse ette kindlat tüüpi kodanikuorganisatsioonide rahastamine, millel peaks olema "kultuuriliselt asjakohased erialased teadmised, mis on põhinevad kogukonna suhetel ja toetusel" ning "traumateadlik, soojaatav [kümneid sugusid tunnistav] antirassistlik tegevuspraktika." 

Seaduseelnõus nõutakse paremat ligipääsu elamispindadele ja seda, et linn annaks kiiremas korras alakasutatud avaliku maa BIPOC (black, indigenous and people of color; mustade, põlisrahvaste ja värviliste inimeste) kogukondade omandisse.

Volikogu soovib kasutusse võtta linnas tühjalt seisvad elamispinnad ja teha seda määral, kuni kõigil, kes tahavad kuskil elada, on selleks koht olemas. Linna poolt üle võetud elamispindade uute asukate puhul on keelatud uurida nende kriminaalset ja sõltuvust tekitavate ainete tarbimise minevikku.

Seattle'i volikogu kavatseb sellise seaduse vastu võtta ajal kui üha suurem osa linna elanikke ei toeta politseijõudude rahastamise piiramist ja soovivad linna tänavatel näha senisest rohkem politseinikke.

Seattle'i politseinike ametiühingu (Seattle Police Officers Guild) president Michael Solan hoiatab, et politseijõudude rahastamise vähendamine toob kaasa olukorra, millega võrreldes oli CHAZ-i/Antifastani "autonoomse piirkonna" kogemus lapsemäng.

"Ma leian, et see on irooniline, kuidas linnavolikogu tahab meie rahastust 50% ulatuses vähendada. Selline käik toob kaasa olukorra, millega võrreldes CHAZ-i kogemus, selline nagu see oli, on lapsemäng. Selline rahastuse vähendamine toob kaasa 800 politseiniku vallandamise," rääkis Solan ajakirjanikele.

"Sest, kui te ei tea, 50 protsendi politsei eelarve vähendamine tähendab 85 protsenti väiksemat palgafondi. Seattle'ist saab sedasi seadusetu tühermaa," jätkas politseinike ametiühingu juht.

Seattle'i linna volikogus on üheksa liiget, kellest kaheksa kuuluvad Washingtoni osariigi Demokraatlikusse parteisse ja üks Sotsialistlikku alternatiivi. Seitse volikogu liiget on valgest rassist, "värvilistesse kogukondadesse" kuulub kaks saadikut ja volikogus on kuus naist ning kolm meest. Seattle'i linnapea on omasooihar demokraadist naine Jenny Durkan.

Politsei rahast ilmajätmine – defund the police – on mustad elud loevad ja terroriorganisatsioon Antifa ridadesse kuuluvate märatsejate üks peamiseid nõudmisi.

Toimetas Karol Kallas