Kadri Simson Foto: Scanpix

Postimees saatis Euroopa Komisjoni energeetika eest vastutavale volinikule Kadri SImsonile mitmed küsimused, millest osadele saatis volinik vastuse. Objektiiv teeb kokkuvõtte sellest intervjuust.

CO2 kvoodikaubandus, kus tooni annavad ka turuspekulatsioonid, muutmisele ei lähe vaatamata sellele, et CO2 sisend kõrgesse elektrihinda on väga suur. 

"Hiljutine REPowerEU plaan andis teada, et me lisame heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservis hoitud ühikuid (20 miljardit eurot). Ainuüksi see aitas CO2 hinda allapoole. Lisaks saavad liikmesriigid tulu, mis teenitakse CO2 kaubandusest, panna taastuvenergia projektide arendusse", edastas Simson eurokomisjoni seisukoha selles küsimuses. 

Elektribörsi NordPooli osas selgitas SImson, et börsi suhtes tehtavate muudatustega töö käib. "Esimese sammuna tegelevad elektriturukorraldajad tehnilise hinnalae metoodika arusaadavamaks muutmisega," sõnas Simson. "Teiseks tuleme sel nädalal välja erakorraliste meetmetega hindade ohjamiseks, kus on sees hinnalaed tootjatele, kes ei kasuta elektri tootmiseks gaasi."

"Kolmandaks analüüsime, milliseid muudatusi on tarvis teha elektriturudisainis, et see ajakohastada muutunud oludele ja taastuvenergia suuremale osakaalule," lausus volinik. 

Rääkides inimeste toimetulekust kõrgete elektrihindadega pidas Simson vajalikuks inimestele toetusi maksta, elektribörsil lakke lennutatud energiahindade mõju leevendamine kodanikele ja ettevõtetele olla Euroopa Liidu prioriteet juba alates möödunud sügisest. "Juba siis panime kokku esimese tööriistakasti, mis sisaldas meetmeid, mida liikmesriigid saavad kasutada," kiitis Simson Euroopa Komisjoni. "Euroopa Komisjon tuleb sel nädalal välja ettepanekutega suunata kogutav lisaraha just tarbijate toetamisse. See on ka näiteks põhjus, miks tuleme välja ettepanekuga, mille kohaselt peavad fossiilkütuste sektoris olevad nafta- ja gaasitootjad oma erakorralisest kasumist solidaarselt riigieelarvesse panustama," peab SImson oluliseks raha kogumist ja rahvale jagamist. 

Ka inflatsiooni osas pidas Simson tähtsaks inimesi rahaliselt toetada, valitsustele ta muid nõuandeid kiire inflatsiooniga toimetulekuks anda ei osanud. 

Kõrgete gaasihindade tõttu on seiskunud ligi 70% väetisetootmisest. Postimehe küsimusele, mis oleks olukorra lahendus, vastas Simson, et "põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski tegeleb selle küsimusega väga tõsiselt ja tänavu juulis tegi komisjon ettepaneku peatada tariifid lämmastikväetiste tootmiseks kasutatavatele sisenditele kuni 2024. aasta lõpuni. Selle ettepaneku eesmärk on aidata leevendada EL-i väetisetootjate ja EL-i põllumajandustootjate kulusid."

Toimetas René Allik