Priory kool Suurbritannias Lewesi linnas tegi koolivormina kohustuslikuks pikkade pükste kandmise nii poistele kui tüdrukutele. Seelikutes tüdrukuid keelduti politsei jõul kooli territooriumile laskmast, mis kutsus esile protesti.

Traditsiooniliselt on inglise tüdrukute kohustusliku koolivormi osa seelik. 2017. aastal muutis kool koolivormi kandmise korda, muutes kõigile uutele õpilastele pükste kandmise kohustuslikuks. Muudatuse põhjustena toodi välja mure tüdrukute seelikute pikkuse pärast ning soov kohaldada koolivormi kasvava hulga "trans-sooliste" õpilaste tarvis.

Otsus on tekitanud õpilastes ja lapsevanemates vastupanu nii koolivormide väljavahetamisega kaasnevate kulutuste kui ka kohustuslikus korras kehtestatud sooneutraalsuse pärast. Lapsevanemad soovivad jätta õpilastele koolivormi osas vaba valiku.

Kui 2019. aasta septembris asuti korda jõustama, keelates politsei jõul seelikut kandvatele tüdrukutele ligipääsu kooli territooriumile, korraldasid mitmed õpilased koos lapsevanematega selle vastu meeleavalduse.

Koostas Oto Tuul