Mall Hellam (pahemal) ja George Soros aastaid tagasi. Foto: Scanpix

Postimees kirjutab, et 1994. aastast Eestis Ungari aukonsuliks olnud Mall Hellam otsustas ameti maha panna – sellise otsuseni viis teda mure Ungari valitsuse sammude pärast, viimaseks piisaks karikas sai aga "skandaal" Budapestis asuva Kesk-Euroopa Ülikooli (CEU) ümber.

"Viimased aastad jälgin üha süveneva murega Ungari valitsuse samme, mis on suunatud vaba meedia, sõltumatu õigussüsteemi, kodanikuühiskonna ja nüüd ka akadeemilise vabaduse vastu," märkis Hellam. "Minu otsuse lõplikuks ajendiks sai valitsuse Kesk-Euroopa Ülikooli kallal toime pandud jõudemonstratsioon, mis on vähem kui nädalaga seadnud ülikooli jätkamise Ungaris tõsise küsimärgi alla."

"Huvitav, kas pr Hellamile ei meeldi müür, mida Ungari ehitas oma maa ja rahva vandaalide eest kaitsmiseks? Ja mis tõkestab vägagi nn "uuseurooplaste" horde tõotatud marjamaale tormamast," kirjutab praegu populaarseimas lugejakommentaaris Toomas Laanpere.

Paljud kaaslugejad on sama meelt ka Taro Tarvistoga, kes kirjutab: "Hellam töötab 1990. aastal George Sorose toel asutatud Avatud Eesti Fondi juhatajana. ——— Siin on selge, miks ta sealt putku paneb. Sorose fondid on pool maailma ära solkinud."

Eesti valitsuse poole pöördub ettepanekuga Kalmer Vaikmaa: "Eesti valitsus võiks madjaritelt eeskuju võtta ja lõpetada senise poliitika elluviimise."

"Kui suletakse Kes-Euroopa Ülikool, kus siis Eesti andekamad üliõpilased saavad jätkata enda soouuringute alaseid õpinguid? Tänane päev on Viktor Orbán kindlasti positiivne. Jõudu Ungarile!" soovib Merili Kalda.

Ungari käis oma piiride kaitsmise eest "vanatädi" juures kohvil