Varro Vooglaid ja Markus Järvi vaatavad tagasi aastale 2017 – milline oli lõpusirgele jõudnud aasta portaalile Objektiiv? Millised olid peamised muutused Eesti avaliku arvamuse kliimas? Milliste järjekordselt ebasündsate ettepanekutega tuli aasta jooksul lagedale maksumaksjate poolt ülal peetud pahemradikaalide mõtte-, finants- ja võimukoda, mida avalikkus nimetab hellitavalt sotsiaalministeeriumiks?

Markus Järvi ja Varro Vooglaid heidavad pilgu peagi mööduvasse aastasse tuues teateid kodumaise kultuurisõja rindelt.

Aastal 2017 paisati avalikkuse ette mitmeid algatusi, mille eest Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ja portaal Objektiiv on hoiatanud juba aastaid. Nende hulka kuulub muuseas sotsiaalministeeriumis välja hautud võrdse kohtlemise seaduse kohaldusala laiendamine, kohtuliku omavoli korras tehtud lükked “homoabielu” hiiliva seadustamise poole Eestis ning kasvõi Eesti Inimõiguste Keskuse poolt reklaamitud pealekaebamisrakendus UNI-FORM.

Kõik eelnevad lükked üritavad edendada ideoloogilist diktatuuri ning selle raames soovitakse inimeste reaalseid kodanikuvabadusi, nagu südametunnistus- ja väljendusvabadus, koomale tõmmata ja võltsvõrdsuse ideoloogiale allutada.

Vooglaid ja Järvi kommenteerivad ka Objektiivi aastat, mille võib lugeda kordaläinuks. Eelkõige kuulub meie tänu tuhandetele annetajatele, kes meie jõulukampaania raames on taaskord näidanud, et peavad Objektiivi tööd oluliseks ning soovivad meie portaali jätkamist.

Suur tänu kõigile toetajatele, lugejatele ja kaasamõtlejatele! Soovime teile rahulikku vana aasta lõppu ja ikka paremat uut!