Suudlevate tudengite skulptuur-purskkaev Tartu Raekoja platsil. Taustal on näha ka LGBT-sõbraliku Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna logo. Foto: Martin Vaher

Tartu linnavolinik Malle Pärn (EKRE) esitas linnavalitsusele arupärimise selle kohta, kui palju LGBT üritusi on plaanis aasta jooksul Tartus korraldada ning kui palju eraldatakse selleks raha linna eelarvest. Abilinnapea Lemmit Kaplinski vastusest selgub, et erinevatele seksuaalvähemuste üritustele eraldatakse sihtasutuse Tartu 2024 kaudu 40 000 eurot, mis omakorda pärineb võrdses osas nii linna- kui ka riigieelarvest. Lisaks toetab Tartu linn 3000 euroga ka homofilmifestivali läbiviimist.

Tartu linnavolinik Malle Pärn teatas linnavalitsusele esitatud arupärimises, et tema arust on linnavolikogul õigus ja isegi kohustus teada, mis meie ideoloogilisel rindel toimub. Seetõttu esitas ta neile kaks küsimust seoses seksuaalvähemustele suunatud ürituste korraldamisega linnas.

Esimeseks küsimuseks oli, et kui palju LGBT üritusi ja koolitusi neil aasta jooksul plaanis on ning mis on nende eesmärgid?

Teise küsimusega soovis ta üksikasjalikult teada saada, kui palju eraldatakse aastas maksumaksja raha Tartu eelarvest ja lisaeelarvest LGBT-aktivistide tegevusele.

Arupärimisele vastanud abilinnapea Lemmit Kaplinski tõi ära neli 2024. aastal toimuvat LGBT üritust, mida on otsustatud rahastada vastavalt Tartu Linnavolikogu poolt kehtestatud toetuse andmise korrale:

  1. MTÜ Tartu LGBT+ esitas 31. märtsil 2023. a sihtasutusele Tartu 2024 taotluse perioodil 1. jaanuar kuni 31. oktoober 2024. a toimuva projekti "Drag-etenduse lavastamine koos töötubade, vestlusringide ja filmilinastustega" korraldamise toetamiseks. Üritust otsustati toetada 5000 euroga
  2. Vaikla Stuudio OÜ esitas 31. märtsil 2023. a sihtasutusele Tartu 2024 taotluse 20.-21. septembril 2024. a toimuva projekti "Norra lavastuste tandemi "+-" ja "Halva ende linnud" esmaesitus Eestis" korraldamise toetamiseks. Ka sellele projektile anti 5000 eurot toetust
  3. MTÜ Tartu LGBT+ esitas 15. oktoobril 2023. a sihtasutusele Tartu 2024 taotluse 12.-18. augustil Tartus toimuva Tartu 2024 Pride korraldamise toetamiseks. Tartu seksuaalvähemuste festivali ja homoparaadi läbiviimiseks otsustati eraldada koguni 30 000 euro suurune toetus.
  4. MTÜ SevenBow esitas 25. aprillil 2024. a linnavalitsuse kultuuriosakonnale taotluse 27.-29. septembril Tartu Elektriteatris ja 4.-6. oktoobril Rakveres toimuva VIII rahvusvahelise LGBT+ filmifestivali Festheart korraldamise toetamiseks 5000 euroga. Homofilmifestivali korraldamiseks otsustati anda aga 3000 eurot.

Kaplinski lisas vastusele veel ka linnavalitsuse selgituse, et Tartu tänavusest eelarvest ei eraldata arupärimise esitaja poolt nimetatud üritusteks "otse" ühtegi toetust.

"Samas on oluline tähele panna, et Tartu Linnavolikogu poolt on kehtestatud mitmeid toetuse andmise kordasid, mis annavad võimaluse ka LGBT+ ürituste korraldamiseks toetuse taotlemiseks," selgitati seal täiendavalt.

Lisaks toonitati, et "seejuures ei ole üheski linnavolikogu poolt kehtestatud korras LGBT+ ühingute õigusi eraldi rõhutatud, neid kogukondi esindavatel ühingutel on olnud võimalus esitada rahastamiseks projekte sarnaselt kõikidele teistele ühingutele".

Nagu varasemalt Objektiivis vahendasime, oli sihtasutuse Tartu 2024 kultuuripealinna korraldamise algne eelarve viie aasta peale kokku 24,5 miljonit eurot, millest suurem osa kulub programmi loomiseks ja sündmuste turundamiseks.

Suurimad rahastajad on seejuures Eesti riik läbi kultuuriministeeriumi, kes andis sihtasutusele kümme miljonit eurot ning Tartu linn samuti kümne miljoni euroga. Ülejäänud 4,5 miljonit eurot tuleb kokku erinevatest toetustest.

Lisaks pälvis Tartu 2024 sihtasutus Euroopa kultuuripealinna programmi eduka ettevalmistamise ja selle mitmekülgsuse eest Euroopa Komisjonilt veel 1,5 miljoni euro suuruse Melina Mercouri preemia, mis kergitab programmi kogu eelarve 26 miljoni euroni.

Tartu Postimees vahendab aga, et volikogu istungi eel olevat Kaplinski öelnud, et ei olevat aus väita, nagu oleks Tartu homopropagandaks andnud 43 000 eurot. Seejuures üritas ta õigustada, et raha olevat antud "konkreetsetele üritustele konkreetsete tegevuste jaoks".

Torkena proua Pärnale lisas ta veel, et "kui keegi tuleb ütlema, et Festhearti programm on võetav kokku sõnaga "homopropaganda", siis ma ütlen vastu, et see inimene pole adekvaatne võtma sõna kultuuriteemadel".

Samas selgitatakse Festhearti kodulehel, et tegemist ongi iga-aastase LGBT+ ehk seksuaalvähemuste filmifestivaliga, kus keskendutakse seksuaal- ja soovähemuste teemale.

Teema arutelul volikogus lisas Pärn, et temal on nende LGBT ürituste rahastamisega endiselt kolm probleemi, milleks on ideoloogia, proportsioonid ja uhkuse paraad.

"Loomulikult toetame igasuguseid kultuuriprojekte, ka siis, kui tegemist on 30 või 40 inimesega, aga mind hämmastab proportsioon ja tegemist on kogukonnaüritustega – ma ei usu, et sinna läheb eriti palju tavalisi inimesi," ütles Pärn.

Samuti tõstatas ta küsimuse, et miks ei võiks nemad üritusi teha annetustest, nagu teeb seda näiteks Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK).

Ta lisas veel, et nõukogude aja inimesena tunneb ta ideoloogia ära ning küsis retooriliselt, et kas see on ikka õige ideoloogia, mida Tartu linn maksumaksja rahast kultuuri nime all toetab.

Toimetas Martin Vaher