Tartu Katoliku Kool Jakobi tänaval. Foto: Amadvr

Seni lasteaia ja põhikoolina tegutsenud Tartu katoliku hariduskeskus sai ministeeriumilt koolitusloa gümnaasiumiosa avamiseks. Järgmisel sügisel avatakse Eesti esimeses katoliku gümnaasiumis üks 24-kohaline klass.

Nagu põhikooliosas, püütakse ka gümnaasiumis edasi anda kristlikke väärtusi. Küllalt kitsad raamid seab õppetööle siiski riiklik õppekava, mille kõrval pööratakse gümnaasiumis tähelepanu ka õpilase isiklikule arengule ja identiteedile, kirjutab Tartu Postimees.

„Peame loodava gümnaasiumi suurimaks tugevuseks, et lisaks pädevuste omandamisele ehk teadmiste vahendamisele ühes või teises õppeaines on samaväärselt oluline tegeleda õppija sotsialiseerumise ning tema enesemääratlemise teemadega," selgitas katoliku gümnaasiumi õppekava väljatöötaja Mairo Rääsk.

„Riiklik õppekava seab väga palju piire. Kristlikke väärtusi õpetatakse suuremas osas siiski valikkursustena," sõnas ta. Iga õpilane teeb oma otsused ise, lisas Tartu katoliku hariduskeskuse direktor Liina Tamm.

Et pöörata igale õpilasele piisavalt individuaalset tähelepanu, õpib gümnaasiumiklassis kümme õpilast vähem kui riigigümnaasiumis reeglina. Õppetöös plaanitakse rakendada mitmekesiseid õppemeetodeid – praktikume, õppekäike ja ekskursioone. Loodusainete praktilist õpet viiakse läbi koostöös Maaülikooliga.

Tartu katoliku hariduskeskus tegutseb juba 1993. aastast ja avatav gümnaasiumiosa oleks Eestis esimene katoliku gümnaasium. Katoliku vaimsus on osaks ka Vanalinna Hariduskolleegiumi tegevusest Tallinnas ladina kvartalis, kuid oluliselt suurema ja laiapõhjalisemana saab seda pidada pigem kristliku kallakuga munitsipaalkooliks kui konkreetselt katoliku gümnaasiumiks.

Peagi korraldatakse Tartus huvilistele ka infopäevad.

Toimetas Oto Tuul