Foto: Bigstockphoto

Teadusajakirjas The Lancet ilmunud metauuringus jõuti järeldusele, et Covid-19 põdemisest tingitud loomulik immuunsus annab kõikide tüvede, välja arvatud Omikron BA.1, vastu suurepärase kaitse ja hoiab kõikide tüvede puhul ära raskelt haigestumise ning surma.  

Mainekas teadusajakirjas The Lancet 16. veebruaril ilmunud metauuring kannab pealkirja "Eelneva SARS-CoV-2 nakatumise kaitse taasnakatumise vastu: süstemaatiline ülevaade ja metaanalüüs". Teadlasterühma, mis kannab nime Covid-19 ennustamise meeskond (COVID-19 Forecasting Team) ja mida rahastas teiste hulgas Bill ja Melinda Gatesi Sihtasutus, sooritatud metaanalüüsis vaadeldi 65 uuringut 19 riigist.

Uuringu teostamise põhjusena tuuakse välja soov mõista, kuidas edaspidi kanda haigusekoormat ja anda inimestele teavet vaktsiinide/süstide vajalikkuse osas. Uuringus jagati nakatumised tüve ja puhkudel kui see oli võimalik, nakatumise järgse haiguseta aja järele rühmadesse. 

Uuringus analüüsiti kuni 2022. aasta 31. septembrini ilmunud uuringuid.

Uuringus jõuti järeldusele, et mineviku nakatumine annab Omikroni eelsete tüvede vastu väga kõrge (very high) kaitse ja seda vähemalt 40 nädalaks. Omikroni BA.1 tüve vastu oli taasnakatumise vastane kaitse oluliselt madalam ja see hääbus kiiremini kui eelmiste tüvede puhul. Samas eelnevast nakatumisest pälvitud immuunkaitse raske haiguse ja surma vastu oli tugev kõigi tüvede puhul.

Teadlasterühm annab soovituse, et tuleviku Covid-19 koormaid hinnates tuleks süstimise ja poliitikate kujundamise puhul arvestada eelnevast läbipõdemisest saadud loomuliku immuunsusega. 

Toimetas Karol Kallas