Silt: CIA


CIA ja LGBT soe sõprus ohus

USA Keskluureagentuuri CIA ametist lahkuv direktor John Brennan peab üheks oma peamistest saavutustest LGBT-agenda edendamist välisluurega tegelevas organisatsioonis.

Leht 6 / 6