Süvariigist rääkimine on "vihakõne"? YouTube eemaldas Markus Järvi süvariigi-teemalise nädalakommentaari pealekaebuste tõttu. Foto: Objektiiv

YouTube eemaldas täna Markus Järvi eelmise nädala reedel avaldatud süvariigi-teemalise kommentaari, kuna videojagamisplatvormi hinnangul ülistab ja õhutab see vaenu isikute või inimkoosluste vastu. "Kõnealuses videos pole midagi niisugust, mida saaks tõlgendada vihakõnena. Tegu on viisakas vormis poliitilise arvamuse väljendamisega," tõdeb Objektiivi toimetus YouTube-ile esitatud protestis. Vaadake uuesti videot!

Videojagamisplatvorm YouTube andis äsja teada, et Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi süvariigi temaatikat käsitlev nädalakommentaar ei vasta ettevõtte vihakõnepoliitika nõudmistele. YouTube-i hinnagul tuli kommentaar videojagamisplatvormilt eemaldada, kuna see ülistab või õhutab vaenu isikute ja inimkoosluste vastu.

Objektiivi protest: kommentaari näol on tegu viisakas vormis poliitilise arvamuse väljendamisega

Objektiivi toimetus esitas YouTube'ile protesti, milles toonitatakse, et video eemaldamine vihakõnena on absoluutselt vastuvõetamatu ja ühemõtteliselt vale. "Kõnealuses videos ei ole midagi niisugust, mida saaks kuidagigi vihakõnena tõlgendada. Tegu on viisakas vormis poliitilise arvamuse väljendamisega. Seetõttu loodame, et tunnistate oma eksimust ja tühistate video eemaldamise otsuse," toonitab Objektiivi toimetus vastulauses.

"Kõnealuses videos ei ole midagi niisugust, mida saaks kuidagigi vihakõnena tõlgendada. Tegu on viisakas vormis poliitilise arvamuse väljendamisega. Seetõttu loodame, et tunnistate oma eksimust ja tühistate video eemaldamise otsuse," toonitab Objektiivi toimetus vastulauses.

Eestiski väga aktuaalne probleem

Nädalakommentaaris "Märkmeid süvariigist" käsitles Järvi süvariigi mõistet ning tsiteeris hiljuti Objektiivis avaldatud Misese Instituudi autori Ryan McMakenartiklit süvariigi olemusest Ameerika Ühendriikide valitsusaparatuuri näidetel.

Järvi hinnangul väljendavad liberaalid süvariigi terminiga silmitsi seistes paanilist eitust pilkamise ja naeruga. Samas on aga tegu Eestiski väga aktuaalse probleemiga. "Avalik võim on aastate jooksul üles ehitanud ametnike armee, mis toimib sisuliselt neljanda riigivõimuna seadusandliku (parlamendi), täidesaatva (valitsuse) ja juriidilise (kohtu) võimu kõrval," märgib Järvi kommentaaris.

"Erinevalt parlamendi ja valitsuse liikmetest, kes on avalikult tuntud isikud ning rohkemal või vähemal määral ausate ja demokraatlike valimiste tulemusel oma koha pälvinud, püsivad ametnikud varjus ning neid pole mitte keegi kuhugi valinud. Lisaks sellele ei kanna ametnik avalikku vastutust, mida poliitilist positsiooni omavad isikud kõigest hoolimata teevad," toonitab Objektiivi peatoimetaja süvariigi probleemile viidates.

Lisaks eelnevale märgib Järvi, et süvariigi üheks keskseks haruks on julgeolekuteenistused, mis varjuvad oma tegevuses riigisaladuste ja riiklike huvide taha.

Järvi: YouTube'ilt absurdne käik, kas ametnikkond on hakanud Objektiivi peale kaebama?

Objektiivi peatoimetaja hinnangul on YouTube'i põhjendus, nagu oleks tema kommentaari näol tegu vihakõnega, mis YouTube'i enda definitsiooni järgi ülistab või õhutab vaenu isikute või inimkoosluste vastu, täiesti naeruväärne ja absurdne.

"Ma saan veel kuidagi aru, et ideoloogilistesse võltskodanikuühendustesse koondunud homoaktivistid teevad Objektiivi videote peale masskaebusi, süüdistades meie kommentaare ja videotoodangut valelikult YouTube'i vihakõneettekirjutuste rikkumises, ent kuidas on võimalik, et poliitiline kommentaar, mis käsitleb rahulikus võtmes juba 1930. aastatel USAs tunnistatud ametnikkonna omavoli probleemi, raporteeritakse äkitselt vihakõneks," küsib Järvi.

Järvi imestab, kas homoaktivistide eeskujul on ka Eesti Vabariigi ametnikkond ja süvariigi bürokraatia asunud Objektiivi toodangu peale kaebama.

"Kui nii, siis tõestab minu videokommentaari peale tehtud raportid ja selle eemaldamine YouTube'i poolt üksnes seda, et süvariigi probleem Eesti Vabariigis on veel palju hullem kui senini on räägitud ning seda tuleb avalikustada mitmeid kordi intensiivsemalt," tõdeb Järvi.

YouTube on Objektiivi videoid eemaldanud ka varem. Aasta alguses tsenseeris videojagamisplatvorm pealekaebajate tõttu Järvi kommentaari, milles tuli kõne alla homoorganisatsioonide riiklik rahastamine.

Suvel eemaldas platvorm eelnevalt tsenseeritud kommentaari ning lisaks sellele ka ühe "Fookuses" saate. Sellele järgnes ka kolmanda Objektiivi video "Mis on kultuurimarksism?" mahavõtmine.

Süvariigi-teemaline kommentaar on neljas Objektiivi video, mille YouTube oma platvormilt pealekaebuste tõttu eemaldab.

Objektiivi videote eemaldamine on reeglina toimunud vahetult peale annetuskampaaniat või annetuskampaania ajal.

Vaadake uuesti videokommentaari ja hinnake, kas selle näol on tegu vihakõnega!

Markus Järvi: märkmeid süvariigist