Tunne Kelam hoidub selgitamast, miks ta hääletas Ungari-vastase resolutsiooni poolt

Euroopa Parlamendi pikaaegne saadik Tunne Kelam. Foto: Scanpix

Tunne Kelam ei vasta Objektiivi palvele selgitada, miks ta hääletas Euroopa Parlamendis Ungari vastu suunatud resolutsiooni poolt – hoolimata tõsiasjast, et Euroopa Parlamendi poolt kehtestatud standardite kohaselt peaks saadikud tegema oma tööd avatult ja läbipaistvalt ning andma oma tööst kodanikele aru.

26. septembril pöördus Varro Vooglaid Objektiivi toimetuse nimel e-posti teel Tunne Kelami poole palvega selgitada, miks ta andis koos Indrek Tarandi, Urmas Paeti, Yana Toomi ja Ivari Padariga oma toetuse resolutsioonile, millega soovitakse käivitada Ungari suhtes Euroopa Liidu lepingu artikliga 7 ette nähtud ja potentsiaalselt väga tõsiste tagajärgedeni viia võiv menetlus.

Alljärgnevalt on pöördumine Kelami poole esitatud selle sisulises osas terviklikul kujul:

“[H]ääletasite 12. septembril Euroopa Parlamendis ühes 447 teise saadikuga selle poolt, et algatada Ungari vastu väga tõsiste sanktsioonideni viia võiv menetlus. Tegite nii hoolimata Teie enda tõdemusest, et Ungari suhtes esitatud süüdistusi sisaldav raport on “poliitiliselt kallutatud ja emotsionaalne”, nagu vahendab Teie sõnu BNS.

Teie seesugune samm tundub olevat tõsises vastuolus nende seisukohtadega, mida väljendasite vaid paar päeva hiljem ehk 14. septembril Kultuurikatlas toimunud ERSP 30 aktusel, kus toonitasite: “Sellist omaaegset ERSP suhtumist on meil  jätkuvalt vaja, ERSP oli esimene alternatiiv kompartei võimumonopolile. Peame meeles, et demokraatia põhineb ainult alternatiividel, mis näitavad, et asju on võimalik teha ka teisiti.”

Palun selgitage, miks Te ühelt poolt kuulutate, et peab seisma riikide õiguse eest käia oma teed ja teha asju mitte nii, nagu keskvõim nõuab, vaid vajadusel teisiti, vastavalt oma arusaamisele sellest, mis on õige ja hea, aga teiselt poolt annate oma toetuse Ungari suhtes repressiivmeetmete rakendamiseks olukorras, kus see riik püüab tegutseda paljuski just Teie juhiste kohaselt – nagu nähtub ka Viktor Orbani poolt Euroopa Parlamendi ees peetud kõnest, mille avaldasime tõlgituna meie portaalis.

Kõrvalt vaadates jääb mulje, et Eesti auditooriumile räägite ideaalide tasandil üht, aga Euroopa Parlamendis hääletate konkreetses olukorras vastupidiselt, kui seda eeldab Teid ümbritseva poliitilise raamistiku enamuse ideoloogiline surve. Võimalik, et see mulje on ekslik, aga selliselgi juhul oleks tänuväärne, kui selgitaksite, miks.

Loodan, et leiate võimaluse saata oma kommentaar homme või ülehomme.”

Hoolimata sellest, et Kelami büroos töötab kolm inimest, ei ole ei tema ise ega ükski tema abilistest leidnud aega või tahtmist Objektiivi toimetuse pöördumisele vastata.

Samas on Euroopa Parlamendi eetika ja läbipaistvuse standardite kohaselt erakordselt oluline tagada, et nimetatud organ teeniks Euroopa kodanike huve täiesti avatud ja läbipaistval moel.

“Euroopa Liidu institutsioonid, organid, bürood ja esindajad peavad tegema oma tööd nii avatult kui võimalik, et tagada kodanikuühiskonnale võimalus nende tööst osa saada ja seista seeläbi hea valitsemistava teostumise eest,” sedastab dokument avatuse ja läbipaistvuse ideaale esile tõstes.

Kuidas ühildub nende standarditega Tunne Kelami ja tema büroo vaikimine vastuseks Objektiivi päringule, jääb paraku selgusetuks.

Fookuses: Ungari küsimuses tuleb esile globalistide ja patriootide vastasseis

KAMPAANIA JÕUDIS EESMÄRGINI!

Täname siiralt kõiki toetajaid!