Huddersfieldi vägstamisjõuk. Foto: NCA

2012. aastal lahvatas Ühendkuningriigs moslemimeeste lastevägistamisjõukude skandaal. Vaatamata avalikkuse tähelepanule ja valitsuste lubadustele probleemiga tegeleda, langes 2019. aastal selliste jõukude ohvriks ligi 19 000 last.

Võrreldes viie aasta taguse ajaga, on seda 3300 lapse võrra rohkem, vahendab radikaalse islamiga võitlev vabaühendus Clarion Project.

Teemaga kursis olevate inimeste sõnul on see number palju suurem, kuid paljud sellised kuriteod ei jõua korrakaitsjate ette. Peale seda kui alaealisi tüdrukuid meelitatakse alkoholi ja uimastitega ning kasutatakse seksuaalselt ära, ei julge nad võimude poole pöörduda, kuna kardavad, et keelatud ainete tarvitamise eest võivad nad hoopis ise karistada saada.

Sellist laadi noorte tüdrukute ära kasutamine pakistani päritolu moslemimeeste poolt on olnud ametnikele, sotsiaaltöötajatele ja korrakaitsjatele teada üle kümne aasta, kuid hirmust saada külge rassisti silt, pole võimu esindajad briti noorte tüdrukute kaitseks välja astunud.

Sarah Champion on Rotherhami – kust 2012. aastal moslemite vägistamisjõukude hirmutegusid ja nende varjamist paljastav skandaal alguse sai – esindav Ühendkuningriigi Parlamendi Leiboristide saadik. Champion on südameasjaks võtnud ohvrite eest seismise ja kurjategijate kohtu ette toomise.

Kui Champion kirjutas 2017. aastal päevalehes The Sun, et “Ühendkuningriigil on problem riigis elavate pakistani meestega, kes vägistavad ja ekspluateerivad valgeid tüdrukuid”, siis sunniti ta lahkuma Leiboristide naiste- ja võrdsuste variministri kohalt.

Championil sai tõsiselt villand aastatepikkusest lahendusettepanekute esitamisest, lõpututest komisjonides istumisest, mille tulemusena ei tehtud ohvrite jaoks mitte kui midagi, ja ta kirjutas: “Ühendkuningriigil on probleem riigis elavate pakistani meestega, kes vägistavad ja ekspluateerivad valgeid tüdrukuid. … Näete, ma ütlesin seda. Kas ma olen nüüd rassist? Või ma olen lihtsalt valmis nimetama seda jubedat probleemi selle õige nimega?”

Leiboristide saadik jätkas: “Asja iroonia peitub selles, et kui faktina ei ole võetud arvesse kurjategijate rahvust, on poliitilise korrektsuse tõttu saanud sellest rassiküsimus.”

“Vägivallatsejad on kriminaalid ja me peame nendega vastavalt käituma, mitte hirmust rassistiks osutumise ees pelgama õigesti tegutsemist,” jätkas Champion.

Briti tuntud raadiohääl ja moslemiekstremismi vastu võitlev mõõdukas moslem Maajid Navaz pragas võimudega: “Nad olid mehed nagu mina, minu kogukonnast ja peale kolme, olid kõik ohvrid valged murdeealised tüdrukud.”

Navaz jätkas: “See on paraku tõde ja selline, mis on nii ebamugav, et seda on aastaid eiratud. Tänu eiramisele, on see probleem kasvanud ja kasvanud piirini, millest on tänaseks võrsunud rassilised vastuolud.”

“Me ei ole sellest rääkinud ja mida te ootate? Alternatiiv problemidest rääkimisele on vägivald,” rääkis raadiohääl.

Täna räägivad noorte tüdrukute moslemimeeste poolt ära kasutamisega kokku puutuvad mittetulundusühenduste- ja sotsiaaltöötajad, et valitsus pole suutnud vägistamisjõukude tegevusele piiri panna.

Sammy Woodhouse, ohver, kes langes 14-aastaselt Arshid Hussaini vägistamise ohvriks, on öelnud: “Sa kuuled pidevalt seda pullikaka moodi juttu, et “olukorrast on õppust võetud”, kuid nad ei ole õppinud mitte kui midagi.”

Woodhouse on üks ohvritest, tänu kellele said moslemimeeste vägistamisjõukude skandaalid avalikuks.

2018. aastal lubas toonane siseminister Sajid Javid vägistamisjõukude liikmete rahvusliku päritolu lähemalt uurida. Ühendkuningriigi siseministeerium on tänaseks alustanud politseilt ja teistelt korrakaitseagentuuridelt saadud andmete analüüsimist ja selle tulemusel peaks valmima tegevuskava, kuidas edasist noorte valgete tüdrukute vägistamist ära hoida. Toona nentis Javid, et suur osa valgete tüdrukute vägistamises süüdistatavatest moslemimeestest on pakistani päritolu ja sellel võivad olla “kultuurilised põhjused”.

Ühendkuningriigi Haridusmnisteerium on alates 2013. aastast koostanud statistikat sotsiaaltöötajate tähelepanu alla sattunud vägistamisjõukude ohvrite kohta. Viidatud statistikast on näha, et alaealiste laste seksuaalse ärakasutamise eesmärgil jahtimine on plahvatuslikult kasvanud ja saavutas tipu 2017.–2018. aastal kui ohvreid oli 20 000.

Tähelepanuväärne on ka see, kuidas pakistani moslemimeeste seksuaalkuritegusid üritatakse veel tänagi poliitkorrektsete ametkondade ja peavooluajakirjanduse poolt varjata uuskeelse või kummalise sõnakasutusega. Noorte valgete tüdrukute vägistajad pole ametnike ja progressiivse peavoolumeedia (n BBC) sõnul mitte pakistani juurtega moslemid, vaid “aasia päritolu mehed”.

Pikemalt on kirjutatud moslemimeeste vägistamiskuritegudest ja nende sihikindlast varjamisest Objektiivi arvamusloos: Moslemimeeste seksuaalkuritegusid saadab kõrvulukustav vaikus.

Toimetas Karol Kallas