Eestis ei ole enam järel kuigi palju selliseid kanaleid, kus oleks võimalik lugeda sellist teksti, mida saab pidada informatsiooniks ja mille puhul võib olla päris kindel, et see pole müra. Objektiiv on üks nendest vähestest kohtadest ja seetõttu tuleb seda toetada, toonitab emeriitprofessor Ülo Vooglaid. 

“See, millest sõltub inimese võime osaleda arutlemises ja otsustamises – ühtlasi ka kõige selle jälgimises, mis tegelikult välja tuleb, millest sõltub, mis soodustab, mis raskendab, otsustamisest osavõtmist ja rahulolu saavutamist – on vaja orienteeruda,” tunnistab professor Ülo Vooglaid.

“Kui me ei orienteeru selles kõiges, siis me ei saa osaleda. Selleks, et orienteeruda, on vaja olla informeeritud ja haritud. Haritud selleks, et saada aru, millal sa oled informeeritud ja millal petetud.”

Eestis ei ole Vooglaiu sõnul enam järel kuigi palju selliseid kanaleid, kus oleks võimalik lugeda teksti, mida saab pidada informatsiooniks ja mille puhul võib olla päris kindel, et see pole müra.

“Objektiiv on üks nendest vähestest kohtadest. Seetõttu soovitan lugeda, mõtelda kaasa ja saavutada võime osaleda arutlemises ja otsustamises ning käituda kodanikuna – riigimehelikult, mitte ükskõikselt, mitte kõrvaltvaatajana, vaid reaalse ja sisulise osalejana,” kirjeldab Ülo Vooglaid Objektiivi panust Eesti ühiskonda kutsudes Objektiivi arengusse pakkuma oma jõukohast panust.

“Selle võimekuse hoidmiseks on Objektiiv loodud ja selle hoidmiseks saab omakorda igaüks anda oma panuse. Kutsun Teid kõiki osalema Objektiivi hoidmises ja Objektiivile tegutsemiseks võimaluste andmises!”