Järgmine missioon Chicago? Foto: Flickr

Cooki maakonna volinik Richard Boykin peab läbirääkimisi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga (ÜRO) rahuvalvajate toomiseks vägivallaga hädas oleva Chicago tänavaile.

“Ühinenud Rahvaste Organisatsioonil on ette näidata head tulemused vähemuste kaitsmisel,” ütles Boykin viitega tutside ja hutude hõimusõdadele Aafrikas.

Ta ütles, et Chicagos “tuleb midagi ette võtta – mustad moodustavad 30 protsenti Chicago elanikest, kuid 80 protsenti neist, kes relvavägivalla tõttu hukkuvad.”

President Donald Trump pakkus aasta alguse poole, et teatud Chicago piirkondades võiksid patrullida USA rahvuskaartlased, kuid sellele olid demokraadid vastu.

Volinik Boykin väidab, et ÜRO rahuvalvajad on nimetatud ülesandeks paremini “treenitud.”

Chicagos kehtivad karmid relvakontrolli reeglid ning seaduskuulekate kodanike jaoks on relva hankimine suurlinnas ülimalt aeganõudev ja keerukas.

Relvakontrolli polügoon: Chicagos tänavu üle 600 tapmise