Noored rännumehed 2015. aasta 3. septembril Budapestis Keleti raudteejaama ees. Nad nõuavad võimalust saada Saksamaale. Foto: Mstyslav Chernov/ Wikimedia Commons

Viimase paari päeva jooksul on ÜRO rändeleppest taganejate nimistu täienenud Poola, Iisraeli ja Austraaliaga, kes viitavad dokumendist tulenevatele ohtudele riikliku julgeoleku vallas ning rõhutavad vajadust kaitsta oma piire illegaalse immigratsiooni eest.

Poola valitsuse teatel ei kiida nad heaks kokkulepet, mis ei taga Poola julgeolekut ja võib hoogustada ebaseaduslikku rännet.

Valitsuse sõnul läheb ränderaamistik vastuollu riigi prioriteetidega, sealhulgas Poola kodanike julgeoleku tagamisega ja kontrolli säilitamisega rändevoogude üle.

Rändeleppe tekst "ei ole suutnud anda tugevaid tagatisi seoses riikide suveräänse õigusega otsustada, keda nad oma territooriumile lubavad, ning eristada seaduslikku ja ebaseaduslikku rännet," ütles Poola valitsus.

Nagu nentis Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak, ei vähendaks ÜRO lepe migratsioonikriisi, "vaid intensiivistaks" seda.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu sõnutsi on ta edastanud välisministeeriumile "juhise teatada, et Iisrael ei liitu [rändepaktiga] ega allkirjasta rändepakti. Me oleme pühendunud oma piiride kaitsele ebaseaduslike migrantide eest. Seda oleme me teinud ja seda me ka jätkame."

Pärast teadet ÜRO leppe hülgamise kohta kommenteeris Austraalia peaminister Scott Morrison ühisavalduses sise- ja välisministriga, et "julgustades ebaseaduslikku sisserännet Austraaliasse … ja vastupidi, võib pakti heakskiitmine seada ohtu raskelt saavutatud edusammud võitluses inimkaubandusega."

Toimetas Urho Meister