Ursula von der Leyen. Foto: Scanpix

Saksamaa konstitutsioonikohus leidis möödunud teisipäeval, et Euroopa keskpanga võlakirjade ostmise programm ei vasta Euroopa Liidu seadustele. Pühapäeval võttis Saksamaa kõrgeima kohtu otsuse peale sõna Ursula von der Leyen, kelle sõnul tohib Liidu seaduste kohta midagi arvata ainult Luxembourgis asuv Euroopa Kohus.

Leyeni pöördumine kõlab järgnevalt:

Saksamaa konstitutsiooniline kohus tõstis tähelepanu keskmesse kaks Euroopa Liitu puudutavat olulist teemat: eurosüsteemi ja Euroopa [Liidu] õigussüsteemi.

Meie arvestame 8. mail avaldatud Euroopa Kohtu selge avaldusega.

Samamoodi seisab Euroopa Komisjon kolme põhimõtte eest: Liidu rahanduspoliitika on ainult Liidu ainupädevus; EL-i seadused on rahvusriikide seaduste suhtes ülimuslikud ja kõik Euroopa Kohtu otsused on rahvusriikide kohtute jaoks siduvad.

Lõplik sõna Euroopa Liidu seaduste kohta öeldakse alati Luxembourgis. Mitte kusagil mujal.

Euroopa Komisjoni ülesandeks on kaitsta eurosüsteemi ja Liidu õigussüsteemi korrektset toimimist.

Me tegeleme Saksamaa konstitutsioonikohtu otsuse detailise analüüsimisega. Me kaalume, millised võiksid olla järgmised sammud, mille seas kaalutakse ka rikkumismenetluse alustamist.

Euroopa Liit on [ühiste] väärtuste ja seaduse kogukond, mida tuleb alati järgida ja kaitsta. See hoiab meid koos. See on, mille eest me seisame. [Pöördumise lõpp.]

Saksamaa konstitutsioonikohus on põhiseaduslikkuse järelvalve kohus, mis on Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim kohtuorgan, mis “otsustab seaduste kehtivuse ja nende tõlgendamise üle ning viisi üle, kuidas täitevvõim seadusi täidab.”

Ülemkomissari avalduse mõte on lihtsurelike jaoks lahti seletatuna, et sellistel kohtutel – mille hulka kuulub näiteks ka Eesti Riigikohus – pole Euroopa Liidus kohta.

Riikide iseseisvus ja oma peaga mõtlemine Euroopa Liidu “väärtuste” hulka ei kuulu.

Saksamaaa konstitutsioonikohus leidis, et ECB võlakirjaostud ei ole olnud kooskõlas nn “proportsionaalsuse põhimõttega” ja ECB on rikkunud selle tegevuse aluseks olevaid seaduseid.

Objektiiv on kirjutanud kuidas teine Euroopa Liidu kõrgeim kohus – Euroopa Inimõiguste Kohus – sunnib oma äärmusvasakpoolse ideoloogia sundi järgivate kohtunike otsustega liikmesriike oma seaduseid nende tahtmise järele ümber tegema.

Toimetas Karol Kallas