Iirimaa kogemus seonduvalt sündimata laste tapmise keelustamisega on globaalse pro-life kogukonna jaoks äärmiselt tähtis. Selle põhjuseks on mh tõsiasi, et teenime emade ja beebide huve kõige paremini siis, kui meie seadused kaitsevad sündimata inimeste elu. Iirimaa on eeskujuks, millele saavad osundada kõik pro-life aktivistid maailmas, sest selle riigi kogemus näitab, et abort ei ole kunagi vajalik.

Aborditööstusele valmistab see loomulikult ebamugavust. Eriti rahutuks teeb neid aga tõsiasi, et ÜRO statistika kohaselt on Iirimaa – ehk riik, kus puudub seaduslik ligipääs abordile – emadele lapse saamiseks maailma turvalisim paik. Iirimaa meditsiinieksperdid on oma kogemustele tuginedes tunnistanud, et abort ei ole emade elu ja tervise kaitsmiseks vajalik, millised iganes probleemid raseduse ajal ka ei ilmne.

Pole siis ime, et Iirimaale on nüüdseks koondatud tohutu rahvusvaheline surve. Samas oleks paljud inimesed ilmselt üllatunud, kuuldes et Iirimaale abordi seadustamiseks surve avaldamist rahastavad peamiselt jõukad ameeriklased: rahalised vahendid pärinevad paljuski miljardäridelt George Soroselt ja Chuck Feeney’lt ning multinatsionaalsetelt korporatsioonidelt, nagu Microsoft ja Goldman Sachs, kes annetavad tohutuid summasid Rahvusvahelist Pereplaneerimise Liitu (International Planned Parenthood Federation, maailma suurim aborditeenuse pakkuja) toetavatele nn õiguskeskustele.

Chuck Feeney (s. 1931) on üks mitmetest filantroobiks nimetatavatest miljardäridest, kes teostab oma ideoloogilisi projekte rahastades fondi The Atlantic Philantrophies vahendusel mitmel pool maailmas tegutsevaid "kodanikeorganisatsioone".

Kõige hiljutisemaks rünnakuks Iirimaa elukaitsvate seaduste vastu oli Euroopa Inimõiguste Kohtu ette viidud kaebus, mis kandis nime ABC vs Iirimaa. Kohtuasja rahastasid Iirimaa Pereplaneerimise Assossatsioon (The Irish Family Planning Association), mis on Rahvusvahelise Pereplaneerimise Liidu tütarorganisatsiooniks [Eestis on vastavaks organisatsiooniks Eesti Seksuaaltervise Liit]. Nimetatud kohtuasjas juhtiva advokaadina tegutsenud Julie Kay on töötanud nii Rahvusvahelise Pereplaneerimise Liidu kui ka Legal Momentum Fundi teenistus, mis on samuti abordi seadustamise eest võitlev lobigrupp.

USA-s registreeritud Legal Momentum Fund on väga hästi rahastatud organisatsioon: korporatsioonide nagu JP Morgan, Goldman Sachs, Pfizer jt toel kogunes nende eelarvesse ainuüksi 2008. aastal ligi 8 miljonit dollarit. Nimetatud aastat puudutavas aruanedes märgib organisatsioon seda sama Julie Kay’d oma koosseisulise vanemadvokaadina ning avalikustab oma seotuse ABC kohtuasja ettevalmistamisega.

Samuti toetas Kay’d ABC kohtuasja ettevalmistamisel organisatsioon nimega Center for Reproductive Rights – Wall Street’il asuva peakorteriga mõjuvõimas lobigrupp, mis sai oma 2010. aasta aruande kohaselt 18 miljoni dollari ulatuses annetusi Ford Foundation’ilt, Google’ilt , Microsoft’ilt ja teistelt. Ka see organisatsioon uhkeldab nimetatud aruandes seotusega Iirimaa elu kaitsvate seaduste vastu peetava võitlusega.

Sündimata inimeste eluõiguse eest võitlevatel inimestel on väga raske sellisele ülevoolavale rahastusele midagi vastu panna – seda enam, et kõikvõimalike abordi toetuseks ettevõetud kampaaniate läbiviimiseks annetavad raha ka jõukad üksikisikud, nagu nt ameerika miljardär Chuck Feeney. Hiljuti jõudis nimetatud isik Iirimaa ajalehtede pealkirjadesse, mis andsid teada, et ta annetas 1,5 miljonit eurot tagamaks “jah”-otsust eelseisval laste õigustesse puutuval rahvahääletusel. Ent see miljonär on juba aastakümneid kallanud raha vasakpoolse taustaga organisatsioonidesse, mis seisavad Iirimaal ühiskondlike muudatuste elluviimise eest. Näiteks Feeney fondi Atlantic Philantrophies veebilehe andetel on kõnealune miljardär rahastanud organisatsiooni nimega The Irish Council for Civil Liberties (ICCL) ligikaudu 7,7 miljoni dollariga.

ICCL on juba ammu tuntud Iirimaal abordi seadustamise eest võitlejana, mis põhjustas hiljuti suure skandaali väites jõuliselt abordi seadustamist soosivasse ÜRO raportisse esitatud andmetes, et omab toetust ka peamistelt katoliiklikelt heategevus-organisatsioonidelt.

Kõnealuse raporti (pealkirjaga Rights Now) koostamine läks maksma 190 000 dollarit, mille annetas täies ulatuses Feeney fond. Raport väidab, et “Piirates ligipäsu abordile on [Iiri] riik sekkunud ebaproportsionaalselt naiste õigusesse tervisele, eraelu puutumatusele, vabadusele ebainimlikust ja alandavast kohtlemisest ja mitte-diskrimineerimisele.” ICCL väitis, et raportit toetavad ka peamised katoliiklikud organisatsioonid, nagu nt arenguabi pakkuv heategevusfond Trócaire, ent Feeney-rahastatud lobistide suureks häbiks võtsid Life Institute’i poolt raportis abordi kohta väidetu avaliku väljatoomise järel Trócaire jt heategevusfondid oma toetuse tagasi.

Olgu sellega kuidas on, ICCL-i raport julgustas ka teisi riike eesseisval ÜRO kohtumisel Genfis Iirimaa abordikeeldu ründama. Samuti on huvitav, et ilma Feeney toetuseta ei oleks ICCL-i kui “kodanikuorganisatsiooni” tõenäoliselt üldse olemas, sest sel puudub pea igasugune kodanikepoolne rahaline toetus. Nt 2009. aastal õnnestus organisatsioonil Iiri rahvalt annetusi koguda vaid 8 822 euro ulatuses, samal ajal kui nimetatule järgneval aastal saadi Feeney fondilt toetust enam kui 2 miljonit eurot.

George Soros (s. 1930) on ungari-juudi taustaga miljardär, kes pani oma varandusele aluse peamiselt finants-spekulatsioonidega. Soros on üks paremini tuntud figuure nn filantroopide hulgast, kes toetavad nn kodanikeorganisatsioonidele rahastamise kaudu oma liberalistlike ideoloogiliste seisukohtade ellurakendamist mitmel pool maailmas. Ajavahemikus 1979-2011 annetas Soros inimõigute, tervise ja hariduse edendamise loosungi all enam kui 8 miljardit dollarit. Eestis on Sorose raha suunatud mh mitmeid homoseksualismi propageerivaid projekte rahastava Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Samuti on Feeney annetanud enam kui miljon dollarit organisatsioonile nimega The National Women’s Council of Ireland, mis käivitas eelmisel kuul suure kampaania lobimaks poliitikuid, et need asuksid abordi seadustamist toetama.

Just nagu kõigest eelnevast ei piisaks, toetavad sündimata laste tapmise seadustamist Iirimaal ka mitmed teised äärmiselt jõukad figuurid. New York’is elav miljardär George Soros annetas 2010. aastal 100 miljonit dollarit mõjukale organisatsioonile Human Rights Watch. Samal aastal võttis nimetatud organisatsiooni esindus ette külastuse Iirimaale, et korraldada sündimata laste elu kaitsvate seaduste vastu hästi organiseeritud rünnak. Human Rights Watch sakutas Iiri valitsust kahemõttelist pealkirja A State of Isolation: Access to Abortion for Women in Ireland kandvas dokumendis ning nõudis, et “abordi dekriminaliseerimiseks Iirimaal” võetakse ette “viivitusteta samme”. Veelgi enam, nimetatud dokumendis anti võimudele soovitus teha rohkem ära selleks, et mõjutada avalikku arvamust abordi soosimise suunas.

Eelnevalt kirjeldatud rahavihm, millega abordi seadustamise eest seisvaid “kodanikeorganisatsioone” rohkelt kastetakse, kujutab endast alusetut ja soovimatut sekkumist Iirimaa siseasjadesse ning on kantud eesmärgist purustada nii emasid kui ka lapsi kaitsev rahvuslik eluväärtustav hoiak. Kaks kümnendit järjepidevat pingutust osaledes avalikus arutelus ja noorte harimises on teinud võimalikuks säilitada iirlaste enamiku seas eluväärtustav hoiak ning samal ajal pole abordi seadustamise eest seisvatel lobigruppidel õnnestunud koguda abordi seadustamiseks vajalikku avalikkuse toetust. Ent nüüd on need huvigrupid asunud avalikult nautima massiivset globaalset rahastamist, mis antakse neile sihtotstarbeliselt Iirimaa elukaitsvate seaduste kukutamiseks.

Strateegia, mida need organisatsioonid järgivad, on sarnane sellele, mis on toonud edu paljudes teisteski riikides: kuivõrd rahvast ei suudeta sündimata laste tapmise seadustamise põhjendatuses veenda, püütakse abort rahvale peale suruda toetudes kohtuasjadele ning väikese, ent väga mõjuka eliidi tohututele rahalistele vahenditele.

Artikkel avaldati portaalis LifeSiteNews.com. Artikli autor Niamh Ui Bhriain (ülalpool pildil) töötab Iirimaal tegutseva organisatsiooni Life Institute heaks.