Sisserändajad ootamas USAsse pääsemist, Mehhiko Chihuahua osariik, Juarez, 15.11.2022 Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriikide Texase osariigi kuberner Greg Abbot teatas teisipäeval 15. novembril, et riigi lõunapiiri tabanud massisisseränne on "invasioon" ja Texas hakkab sellega sõdima.

Abbot teatas sotsiaalmeedia vahendusel: 

Tuginedes Ameerika Ühendriikide ja Texase osariigi põhiseaduste sissetungi punktidele annan ma Texasele korralduse võtta kasutusele enneolematud meetmed selleks, et kaitsta meie osariiki sissetungi eest. Ma kasutan mulle antud põhiseaduslikku õigust ja teiste seadustega antud õigusi ning kuberneri korraldusi (Executive Orders) meie osariigi turvalisena hoidmise eesmärgil. 

Ta lisas postituses nimekirja meetmetest, mida on kavas rakendada:

  • Rahvuskaart saadetakse kaitsma piiri ja tõrjuma ning tagasi saatma ebaseaduslikult piiri ületanud sisserändajaid.
  • Texase avaliku julgeoleku ametile (Department of Public Safety; DPS) pannakse kohustus arreteerida ja tagasi saata piiri lähedal tabatud ebaseaduslikult piiri ületanud sisserändajad. Samuti on DPSi ülesandeks arreteerida kuritegusid toime panevad ebaseaduslikud sisserändajad.
  • Mitmetesse piiriäärsetesse maakondadesse ehitatakse piiritara.
  • Piiriveekogudele saadetakse patrullima relvastatud alused.
  • Mehhiko narkokartellid nimetatakse välismaisteks terroriorganisatsioonideks.
  • Sõlmitakse teiste osariikidega piiri kindlustamise leping.
  • Välisriikidega sõlmitakse lepingud, mis aitaksid laiendada piiri turvalisust.
  • Piiriäärsetele maakondadele eraldatakse vajalikud vahendid, et need saaksid suurendada jõupingutusi piiriinvasiooni tõrjumiseks.

USA põhiseaduse invasiooni punkt, millele Abbot rõhub, on 4. artikli 4. osas, milles sätestatakse, et USA [föderaalvalitsus] "garanteerib kõigile ühenduse osariikidele vabariigi tüüpi valitsuse ja kaitseb neist igaüht sissetungi eest".

Texase põhiseaduse 4. artikli 7. osa märgib, et kuberneril kui sõjajõudude ülemjuhatajal on "õigus kutsuda relvajõud (militia) kaitsma osariigi seaduseid, suruma maha ülestõuse ja tõrjuma sissetunge".

Toimetas Karol Kallas