Foto: Hippopx

Kolmapäeval avalikustas Ameerika Ühendriikide valitsus kava, mille kohaselt peab Covid-19 vastu vaktsineerima 28 miljonit riigi 5 kuni 11 aastast last. 

Kava elluviimiseks on vaja, et selle kiidaksid heaks Toidu- ja Ravimiamet (Food and Drug Administration; FDA) ja Haiguste Tõrje- ja Ennetamise Keskused (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) vahendab LifeSiteNews.

Kava kohaselt tuleb süstimiskliinikud rajada kohtadesse, nagu näiteks lastehaiglad, apteegid ja koolid. Valge Maja arvestab, et FDA kiidab kava heaks oma 26. oktoobril toimuval koosolekul ja CDC nõukogu 2.–3. novembrini toimuval kokkusaamisel.

Valge Maja pressiteates kinnitatakse, et "föderaalvalitsus on varunud piisavalt vaktsiine, et toetada riigi [pediaatrilise elanikkonna] vaktsineerimist". Lastele mõeldud vaktsiinisüstides on toimeainet vähem kui suurte inimeste annustes.

"Valitsus tagab, et perekondade ligipääs vaktsineerimisele oleks hõlbus ja vaktsineerimispunktid mugavates asukohtades. Mugavateks asukohtadeks on näiteks perearstide kliinikud, haiglad, apteegid, tervisekeskused, koolid ja kogukonnakeskused," seisab Valge Maja üllitatud teabelehel. "Üle riigi vaktsineerivad lapsi rohkem kui 25 000 pediaatrilise ja esmatasandi arstiabi punkti, seda lisaks kümnetele tuhandetele teistele lapsi teenindavatele vaktsineerimispunktidele, mille seas on näiteks apteegid, lastehaiglad ja kogukonna tervisekeskused."   

Koolide kliinikute ja kohalike haiglate laste massvaktsineerimiseks kasutamise ettekäändeks toob valitsus, et lapsed tunnevad seal ennast turvaliselt.

"Lastearstid, pediaatriaspetsialistid, õed ja nende meeskonna liikmed vaktsineerivad lapsi usaldusväärsetes, peresõbralikes keskkondades, kus lapsi teenindatakse iga päev," kirjutab Valge Maja.

"[Laste massvaktsineerimise programmis] osalevad haiglad teevad koostööd kogukonna- ja usuorganisatsioonidega, koolipiirkondade ja teiste partneritega," et jõuda kohalikul tasandil võimalikult paljude lasteni. Süste pakutakse "lastele ja vanematele sobival ajal, nagu näiteks peale kooli, õhtutel ja nädalavahetustel." 

Valitsus näeb vaeva selle nimel, et sobitada "vaktsineerimise pakkujad" koolipiirkondadega, et vaktsineerimise kohad oleksid õpilastele ja kohalikele kogukondadele võimalikult kättesaadavad.

Covid-19 ei kujuta laste jaoks märkimisväärset ohtu

CDC enda andmed näitavad, et 20. oktoobri seisuga on Ameerika Ühendriikides surnud koos Covidiga 442 last vanuses 5–18 aastat. Kuni viie aastaste laste seas on see number 195. Ameerika Ühendriikides elab hetkel hinnanguliselt 334 miljonit inimest ja koos Covid-19 on surnud ümmarguselt 713 tuhat inimest, millest omakorda üle 65-aastaste osa on ümmarguselt 550 000. 

Ameerika Pediaatrite Akadeemia, mis toetab laste massvaktsineerimist, sõnul on 14. oktoobri seisuga USAs andnud positiivse Covid-19 proovi 6,2 miljonit last.

Laste nakatumine Covid-19sse Ameerika Ühendriikides on 8208 juhtumit 100 000 lapse kohta, mis protsentides on 16,4. "Käesoleval hetkel võib nentida, et Covid-19 raske põdemine pole laste seas tavaline," leiab Pediaatrite Akadeemia.

Ameerika Ühendriikides on meditsiiniteenused, sealhulgas "tavaline" vaktsineerimine, muu maailmaga võrreldes väga kallid. Covid-19 vaktsiine pakutakse/sunnitakse tasuta. Tehnoloogiamaailmas näiteks kehtib reegel, et kui mingi toode on tasuta, siis on tooteks kõnealuse toote-teenuse kasutaja.

Toimetas Karol Kallas