Saladuslik Arabella Advisors võib olla üks kõrgetasemelisemaid ja mõjukamaid pahempoolsete rahastamisorganisatsioone. Foto: Glassdoor.co.uk

Pea tundmatu, kuid tublisti rahastatud MTÜ-tööstuse strateegiaettevõte tegutseb aktiivselt rikaste rahastajate huvides, mille lõppeesmärgiks on interneti allutamine USA valitsuse kontrollile, avaldab Capital Research Center. 

Arabella Advisors on keskne ettevõte, millele allub suur hulk mittetulundusorganisatsioone, mis omakorda on hargnenud sadadeks väiksemateks kodanikualgatuse mulje jätvateks "kodanikuühendusteks", kuid mille eesmärgiks on saavutada ameeriklaste elude üle suurem riiklik kontroll.

Arabella lai võrgustik sai avalikuks tänu konservatiivse mittetulundusühenduste ja sihtasutuste rahastamist ning eesmärke uuriva Capital Research Centre (CRC) uurimustööle. CRC paljastas, kuidas kasumit taotlev ettevõte Arabella Advisors on püsti pannud hämara skeemi, mille kaudu mehitatakse ja rahastatakse suurt hulka pahemideoloogiale ja -eesmärkidele pühendunud mittetulundusühendusi.

Ettevõte Arabella Advisors majandab nelja suurt mittetulundusorganisatsiooni: New Venture Fund, Sixteen Thirty Fund, Windward Fund ja Hopewell Fundi (Uute ettevõtmiste fond, Kuusteist kolmkümmend fond, Tuulepoolne fond ja Lootusrikas fond). Nimetatud neli mittetulundusühendust omakorda juhivad sadu grupeeringuid ja projekte, mis kõik järgivad strateegilist pika perspektiiviga poliitilist kava, mille eesmärgiks on juhtida riik vasakpoolse ideoloogia manu.

Arabella New Venture ja Sixteen Thirty fondide koostöös sündis järjekordne vabakonnajätke, mis kutsub ennast Media Democracy Fund, propageerides nõndanimetatud võrguneutraalsuse reegleid eesmärgiga kehtestada interneti üle suurem USA valitsuse kontroll. 

Media Democracy Fund mängis näiteks keskset rolli 2015. aastal Obama valitsuse uute võrguneutraalsuse reeglite jõustamise juures. Viidatud reeglite kohaselt asetati internetiühenduste pakkujaid kommunaalteenuste osutajate rolli, mis oleks need allutanud USA keskvalitsuse kontrollile. Trumpi administratsioon on nimetatud reeglid tänaseks tagasi pööranud.

Vaatamata Obama aegsete võrguneutraalsuse seaduste tühistamisele, jätkavad Media Democracy Fundi rahastatud grupeeringud kampaaniat võrguneutraalsuse eest. Näiteks MTÜ Demand Progress, mida Media Democracy Fund on rahastanud vähemalt üheksakümne tuhande dollari ulatuses, tegutseb tänaseni Obama võrguneutraalsuse reeglite uuesti kehtestamise nimel.

Media Democracy Fundi võrgulehekülg nimetab oma rahastajatena Fordi sihtasutust ja George Sorose Avatud ühiskonna sihtasutust. Viidatud kaks ja Democracy Fund nime kandev organisatsioon on kolm peamist sõna- ja ajakirjandusvabaduse vastase mittetulundusühenduse Free Press rahastajat.

Tegemist on äärmusvasakpoolse organisatsiooniga, millele Obama valitsus oma võrguneutraalsuse reeglite kehtestamise põhjenduses viitas neljakümne kuuel korral. Media Democracy Fundi üks asutajaid on endine Free Pressi teavitustegevuse juht.

Free Pressi asutaja Robert McChesney on tuntud marksist, kes on kutsunud üles lammutama USA kapitalismi ja kehtestama selle asemel sotsialistlikku majandussüsteemi.

"Lõppeks ei ole muud lahendust kui kivi-kivi haaval kapitalistliku süsteemi lammutamine ja ühiskonna uuesti üles ehitamine sotsialistlikest põhimõtetest lähtudes," kirjutas McChesney oma 2009. aasta arvamusavalduses.

Saladuslik Arabella Advisors võib olla üks kõrgetasemelisemaid ja mõjukamaid pahempoolsete rahastamisorganisatsioone.

Ajavahemikus 2013–2017 annetati Arabella kontrollitud vabakonnaorganisatsioonidele 1,6 miljardit dollarit, mille eesmärgiks on rikaste pahempoolsete aktivistide poliitikate edendamine. Arabella võrgustiku käive kasvas viidatud ajavahemikus 392 protsenti.

Nimetatud mittetulundusorganisatsioonid haldavad erinevatest allikatest pärit "tumeda raha" võrgustikku, mille maht küündib poole miljardi dollarini. Võrgustiku keskseks juhiks on Arabella Advisors, mis varjab heategevuse maski taga professionaalset pahemideoloogilise propaganda infrastruktuuri.

Arabella raportiga saab lähemalt tutvuda siin.

Karol Kallas