Ameerika Ühendriikide demokraatide valitsus leiab, et kriitilise rassiteooria koolides õpetamise vastu olevad lastevanemad on "kodumaised terroristid". Pildil Valges Majas elav Joe Biden. Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium saatis kriitilise rassiteooria koolides õpetamise pärast mures lastevanemaid uurima FBI terrorismivastase üksuse.  

Ameerika Ühendriikdies on puhkenud skandaal, milles ühel pool on koolides kriitilise rassiteooria (KRT) õpetamise pärast mures ja rahulolematud lapsevanemad ning teisel koolipiirkonnad, mis leiavad, et lastele, alates algkoolist, on vaja rassismi õpetada. 

Lastele KRT õpetamist peetakse isegi nii oluliseks, et Ameerika Ühendriikide Riiklik Koolinõukogude Assotsiatsioon (National School Boards Association; NSBA) – mis on üleriigiline koolide nõukogusid ühendav erialaliit – saatis Joe Bidenile kirja, milles võrreldi KRT pärast mures lapsevanemaid "kodumaiste terroristidega" ja paluti viimastega midagi ette võtta, et need laseksid koolidel rahus KRT-d edasi õpetada.

Valgest Majast jõudis kiri justiitsministeeriumi ja minister Merrick Garland otsustas KRT õpetamise vastalistele lastevanematele saata peale FBI terrorismivastase üksuse (Federal Bureau of Investigation (FBI) Counterterrorism Division).

Skandaal sellega ei lõppenud. Oktoobri lõpus USA kongressi õiguskomisjoni ees tunnistusi andes kinnitas Garland, et ei justiitsministeerium ega FBI ei kasuta lastevanemate jälgimiseks terrorismivastase võitluse vahendeid. Garland valetas, kas siis teadlikult või mitte.

Novembri keskel jõudis avalikkuse ette lekkinud FBI sisedokument, milles on kirjutatud selge sõnaga, et KRT-ga rahulolematute lapsevanemate uurijatele antakse näiteks käsk uurida, kas oma laste pärast mures inimesed pole moodustanud üleriigilist võrgustikku.

Lastevanemate, Koolinõukogude Assotsiatsiooni ja justiitsministeeriumi-FBI vastuolu äratas vabariiklaste tähelepanu ja kongressi õiguskomisjoni vabariiklasest liige Jim Jordan saatis paljastuse peale Garlandile kirja:

Eelmisel kuul, andes õiguskomisjoni ees tunnistusi, te kinnitasite, et ei Justiitsministeerium ega Föderaalne Juurdlusbüroo ei kasuta föderaalseid terrorismivastase võitluse vahendeid kohalike koolide lastevanemate koosolekutel sõna võtnud mures lapsevanemate vastu.

Meie käes on tänaseks tõestus, mis on saadud kaitse all olevalt ministeeriumi tunnistajalt, mis näitab, et FBI Terrorismivastane Üksus koostab ja kategoriseerib ohuhinnanguid lapsevanemate kohta. Meie käes on samuti dokument, mis näitab, et FBI töötajad kasutavad viidatud lapsevanemate kohta eraldi "ohusilti" (threat tag), millega jälgitakse uurimistoiminguid.  

Jordan osutab, et paljastus seab Garlandi 21. oktoobril antud tunnistuse tõepärasuse sügava kahtluse alla. Toona väitis justiitsminister, et ta ei "kujuta ette ühtegi olukorda, et patrioodi seadust (Patriot Act) kasutataks juhul kui mõni lapsevanem oleks mures oma lapse pärast".

FBI sisedokumedist, mis osutab Garlandi 4. oktoobril FBI-le antud juhistele selgub, et FBI lõi lastevanemate poolt kujutatud ohtude jälgimiseks ohusildi "EDUOFFICIALS" (haridusametnikud).

Sisedokumendis kirjutatakse: 

Me palume teie kontoritel kasutada ohusilti uurimiste ja ohuhinnangute kohta, mis on otseselt suunatud koolinõukogude administraatorite, liikmete, õpetajate ja koolitöötajate vastu. Ohusildi eesmärk on hinnata ohu ulatust riiklikul tasandil ja anda võimalus põhjalikuks ohupildi analüüsimiseks, mida võiks koos kõigi tasandi õiguskaitseorganite partneritega tõhusalt hallata.

Jordan leiab paljastuse peale:

Käesolev avalikustatud dokument tunnistab konkreetselt, et föderaalsed õiguskaitseorganid võtsid kasutusele terrorismivastase võitluse vahendid, tehes seda vasakpoolsete huvigruppide soovil ja murelike lastevanemate vastu.

Jordan juhtis ka tähelepanu NSBA 29. septembril Bidenile saadetud kirjale, milles lapsevanemaid võrreldi "kodumaiste terroristidega", mis valmis koostöös Valge Majaga. 

Vabariiklasest õiguskomisjoni liige imestab kui kiiresti justiitsministeerium reageeris NSBA kirjale ja kui kiiresti FBI Terrorismivastane Üksus "asus teie juhiseid ellu viima".

Jordan jätkab oma kirjas:

Vilepuhuja paljastus seab kahtluse alla teie õiguskomisjoni ees antud tunnistuse täpsuse ja terviklikkuse. Parimal juhul, kui me eeldame, et te olite oma tunnistuse andmise ajal FBI tegevusest, mille see käivitas teie 4. oktoobri korralduse peale, teadmatuses, siis viidatud uued tõendusmaterjalid näitavad, et teie tunnistus õiguskomisjoni ees oli puudulik ja see nõuab nõuetekohast selgitust. 

Kuid kui te olite FBI tegevusest oma tunnistuse andmise hetkel teadlik, siis näitab see tõendusmaterjal, et te tahtlikult eksitasite komisjoni ministeeriumi poolt lastevanemate koosolekutel esinenud mures lastevanemate vastu terrorismivastase võitluse vahendite kasutamise osas. 

Jordan kutsus kirjas Garlandi oma õiguskomisjonile antud tunnistust parandama.

Kriitilise rassiteooria õpetamisel on Ameerika Ühendriikide poliitikas tänaseks ilmnenud palju laiaulatuslikumad mõjud, kui keegi oskas sellest eales oodata. Käesoleva kuu alguses toimusid Virginias, mis on aastakümneid olnud kindlalt demokraatide osariik, kuberneri valimised ja need võitis esimest korda kandideerinud vabariiklane Glenn Youngkin

Vaatlejad toovad üheks demokraatide kaotuse põhjuseks, et seni võimul olnud demokraatide kuberneril Terry McAulife'il õnnestus KRT õpetamise kontekstis öeldud lausega "see pole lastevanemate asi, mida nende lastele koolis õpetatakse" solvata laste emasid, kes seni on seisnud demokraatide selja taga.

Toimetas Karol Kallas