Tartu Ülikooli ususteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik. Foto: Wikimedia Commons

Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja ja EELK liikme Urmas Nõmmiku arvates on poliitiliselt laetud abielureferendum juba ette läbi kukkunud, sest sellest sünnib iseäranis kirikutele palju tüli ja segadust. Seda enam, et praegu toimuvat nagunii juba samasooliste suhtes teoloogiline muutus ja luteri kiriku näitel tähendab see samasooliste kooselu või abielu aktsepteerimist, vahendab ERR.

"Kui vaadata tagasi avalikule meediaruumile, jääb mulje, et Eesti inimene võiks mõnest Moosese seaduse neljandajärgulisest käsust või keelust teada õige palju, aga ei ole elus kordagi kuulnud sõna "evangeelium"," kurdab Nõmmik.

"Piibel tundub sisaldavat vaid paari sugueluga seotud kirjakohta. Aga tegelikult on sada muud asja, mis kujundavad või tahavad kujundada kristlase igapäevaelu. Selle kese on kahtlemata evangeelium, lunastuse ja armastuse rõõmusõnum."

Nõmmiku hinnangul on selline teadmise puudujääk karjuv tõsiasi, mis peaks panema kirikuid ja nende liikmeid peeglisse vaatama ning endalt küsima, kas kristlase esmane ülesanne kuulutada evangeeliumi on tõesti täidetud.

Homoabielu aktsepteerimine luteri kirikus on vaid aja küsimus

Sellises valguses on Nõmmiku sõnul raske rääkida niisama lihtsalt kristlikust traditsioonist või kristlikest väärtustest. Lihtsam on rääkida traditsiooni ja väärtushinnangute muutumisest, mida tõestavat ka ajalugu näiteks orjanduse kontekstis.

"Praegu on toimunud või toimub maailmas teoloogiline ja tõlgenduslik muutus samasooliste suhtes. See muutus tuleneb enesekriitilisest piiblilugemisest," kirjutab Nõmmik.

Tema sõnul tähendaks see enesekriitiline piiblilugemine vähemalt luterliku kiriku näitel "varem või hiljem nii sisemist kui ka avalikku muutumist või vähemalt mitmekesistumist. Eelneva hulka kuulub kindlasti ka samasooliste kooselu või abielu küsimus."

Luteri kiriku näitel ütleb Nõmmik, et luterlastel on viimane aeg tuletada iseendale meelde Martin Lutheri kahe riigi või valdkonna õpetust, mille kohaselt abielu kuulub üheselt maisesse sfääri, mitte vaimulikku.

"Meelde peaks tuletama ka seda, et igal luterlasel on kohustus hinnata oma arusaamu Piiblist evangeeliumi valguses üha uuesti," toonitab ta.

Kirikutele tuleks kasuks, kui politiseeritud abielureferendum ei toimu

Nõmmiku arvates tõmbavad kirikute esindajad nõrgalt põhjendatud ja mõnikord teoloogiliselt kaheldavaid teese avalikkuse ette tuues kirikutele endale häda kaela ning kui nende seisukohtadega sekkutakse veel poliitikasse, on tagasilöök iseäranis suur.

"Üks näide on kasvõi seegi, et praegu ei räägita peaaegu enam samasooliste kooselust või "rakendusaktidest", vaid samasooliste abielust. Selles, et avalik diskussioon on sedavõrd teravnenud, on oma roll ka kirikutel ja nende liikmetel, vähemalt luteri kiriku esindajatel küll."

Nõmmiku hinnangul tuleks kirikutele kasuks, kui abielureferendum ei toimu, sest see oleks nii või teisiti poliitiline ja mitte niivõrd abielu teemal. Kirikutele on Nõmmiku arvates lausa ohtlik see, kui abielureferendumist kujuneb usulis-poliitiline hääletus kirikute poolt või vastu.

Toimetas Martin Vaher