Chicago Foto: Piqsels

Demokraatide juhitud USA suurlinna Chicago haridusameti eriinspektori kontori uurimine tuvastas, et sadu linnale kuuluvate koolide õpetajaid süüdistatakse 2021.–2022. õppeaastal alaealiste õpilaste seksuaalses väärkohtlemises.

Chicago haridusameti (Chicago Board of Education) peainspektori büroo (Office of Inspector General; OIG) seksuaalsüüdistuste üksus (Sexual Allegations Unit; SAU) uuris 447 juhtumit, kus õpetajad väidetavalt ahvatlesid, ründasid seksuaalselt või vägistasid eelmisel kooliaastal kooliõpilasi. 2020.–2021. õppeaastal oli selliseid juhtumeid 325. Avatud uurimistest lõpetas SAU viimase 12 kuu jooksul 600 juhtumit, vahendab OIGi aastaaruannet Daily Caller.

Aruandes tuuakse näiteks üks abiõpetaja, kes ahvatles õpilasi sotsiaalmeedia ja telefonivestluste kaudu, rääkis nendega otse seksuaalelust ning vähemalt ühel korral pani toime seksuaalakti kooli ruumides. 

Nimetatud abiõpetaja tasus õpilasele näiteks tundidest ära lubamisega. Teisi õpilasi julgustas see abiõpetaja temaga rääkima oma probleemidest.

Aruandes kirjeldatakse, kuidas abiõpetaja lähenes õpilasele intiimselt (suudles teda, tegi seksuaalseid kallistusi ja hõõrus ennast selja vastu) ning kutsus avalikult üles kaasama teist õpilast "kolmeka" tegemiseks.

Teine haridusvaldkonna töötaja ähvardas tappa ära nii 16-aastase õpilase kui tema perekonna, kui ta tema seksuaalse ahistamise peale kaebuse esitab.

Ühe kooli õpetaja vaatas tunni ajal avalikult pornot samal ekraanil, millel jagas materjale õpilastega.

OIGi sõnul on rohkem kui 1700st nelja aasta jooksul algatatud koolidega seotud täiskasvanute ja õpilaste seksuaalse väärkohtlemise uurimisest kuusteist lõppenud kriminaalsüüdistuste esitamisega. 

Toimetas Karol Kallas