Tühi mänguväljak pilvisel päeval. Foto: Stephi Coral/Bigstockphoto.com

Kõrgema lastetusega on kimpus laialt levinud individualistlike väärtustega Euroopa maad, selgub Itaalia Padova ülikooli ja Soome Väestöliito koostöös valminud teaduslikust uuringust.

Autorid toovad kokkuvõtlikult esile, et naiste lastetus vanuses 40–44 on jätkuvalt madal (10 protsenti või alla selle) Bulgaarias, Tšehhis, Eestis, Ungaris, Leedus, Poolas, Portugalis, Rumeenias ja Venemaal, mõõdukas (11–15 protsenti) Prantsusmaal, Belgias, Gruusias, Saksamaal, Norras, Slovakkias, Sloveenias, Rootsis ja USAs ning kõrge (ligikaudu 20 protsenti) Austrias, Itaalias, Soomes, Hollandis ja Suurbritannias.

Meeste lastetus kogu elu lõikes on (üle 23 protsendi 45–49 vanuste meeste seas) on kõrgeim Soomes, Itaalias, Saksamaal, Suurbritannias ja Tšehhis.

Levinum on lastetus madala haridustasemega meeste seas, naiste puhul esineb lastetust enim kas väga kõrge või väga madala haridustaseme puhul.

Riigiti on lastetus suurem seal, kus keskmine abiellumisiga on kõrge ning emaks saamist lükatakse pigem edasi.

Lastetus on negatiivses seoses abielus olemisega (elu jooksul) ning lõpliku laste arvu keskmisega viljaka ea lõpuks. Viimane seos on hiljutisel ajal veelgi tugevnenud, viidates sellele, et lastetuse kasv mõjutab märkimisväärselt üleüldist viljakust.

Lastetuse levik ei näi olevat seotud kõrgharitud naiste osakaaluga, naiste tööhõive määraga ega lahutuste tasemega riikide lõikes. Lastetus on kõrgem maades, kus on laialdaselt levinud individualistlikud väärtused.

Loe uuringut tervikuna siit.

Eraldi dokumendis on välja toodud kõrge lastetusega võitleva Soome võrdlus Itaaliaga, kus on samuti kõrge lastetus, kuid lastetuks jäävad seal pigem kõrgema haridusega naised – mitte madalama haridusega, nagu Soomes.

Arvude valguses on Soomest saanud üks kõige kõrgema lastetusega riike Euroopas, mis on madala sündimuse peamisi põhjuseid.

"Seega on pere väärtustamine ja au sees hoidmine üks kindlamaid garantiisid, et Eesti praegune 11-protsendiline lastetus tõusma ei hakkaks," kirjutas Objektiivi ülaltoodud uuringutest teavitanud lugeja. "Igasugune peresid lagundav tegevus on kurjast."

SAPTK: rünnakud aasta ema konkursi vastu on rünnakud abielu ja perekonna ideaali vastu