Silt: emadus


Kaja-Arkadija Joller-Kiik: teate, see on nii solvav, see on nii solvav

"Kuulates kogu seda juttu nendest vaktsiinidest rääkimas siis meditsiinihariduseta poliitikute poolt, kuidas kasutatakse inimeste kohta väljendit "karjaimmuunsus" või "nii ei saa inimesi läbisegi pidada", nagu räägitaks mingitest, vabandust, aga mitte inimestest," leidis riigipalgaline aktivist Kaja-Arkadija Joller-Kiik Eesti Vabariigi seadusandliku koja ees.

Feminist: kapitalismi lammutamiseks tuleb kaotada perekond

Feministlik teoreetik Sophie Lewis kirjutab oma uues raamatus "Täielik surrogaatlus: feminism perekonna vastu", et kapitalismi lammutamiseks tuleb esmalt kaotada perekond, kuna "seal kasvatatakse meid töölisteks ning sooliselt binaarse ja rassiliselt kihistunud süsteemi heteroseksuaalseteks liikmeteks".

Poolas tuleb pension emadele

Poola parlamendi alamkoda on häältega 259 : 20 kiitnud heaks seaduse, mille alusel hakatakse maksma emaduspensioni naistele, kes on pühendanud oma elu laste kasvatamisele.

Leht 1 / 3