Migrandid 2015. aasta 3. septembril Budapesti raudteejaamas näljastreiki pidamas ja Saksamaale armastust avaldamas. Foto Mstyslav Chernov, Wikipedia

Nähtuvalt Austria teaduste akadeemia ja Viini Wittgensteini keskuse uuringust Euroopa rahvastikutrendide kohta vahemikus 1990-2017 tuleneb praktiliselt kogu rahvastiku juurdekasv Lääne-Euroopas migratsioonist.

Sündide ja mitte massilise sisserände toel kasvas rahvastik vaid Iirimaal ja Prantsusmaal, kuid hiljutiste raportite valguses on Prantsusmaal sündimus viimase kolme aastaga langusse läinud.

Nii Saksamaal kui Itaalias kasvas elanikkond üksnes massiimmigratsiooni tulemusel, vahendab Breitbart viitega Kronen Zeitungile.

Samal ajal kahaneb rahvaarv kõigis Balkani maades välja arvatud Sloveenias, mis arvatakse olevat tingitud inimeste suundumisest tööle Lääne-Euroopasse.

Kesk- ja Ida-Euroopa rahvad on enamjaolt otsustanud mitte kasvatada oma elanikkonda massiimmigratsiooni abil, üritades selle asemel toetada perekondade loomist kohalike hulgas.

Ungari on siiski avaldanud valmisolekut võtta vastu ka põgenikke – Lääne-Euroopast, kui põlisasukatel seal elu liiga kibedaks läheb.

Lastetud poliitikud Euroopat "edasi" juhtimas