Foto: Scanpix/Reuters

Reedel esitas Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern parlamendile seaduseelnõu, millega tahetakse karmistada riigi relvaseadusi tulirelvade osas. Otsus langeb kokku kuue kuu möödumisega Christchurchi massitulistamisega, milles hukkus 51 moslemit.

Seaduseelnõu oleks teine muudatus relvaseadustes pärast seda kui need määratleti põhjusena, miks tulistaja Brenton Tarrant omas poolautomaatseid relvi, mida kasutas tapmiseks kahes mošees 15. märtsil. Tarrantile on esitatud kuriteos süüdistus, kuid ta pole oma süüd tunnistanud.

Eelmise seadusemuudatusega, mis tehti mõne nädala jooksul pärast Uus-Meremaa rahuaja ohvriterohkemat tulistamist, keelati militaartüüpi poolautomaatsed tulirelvad. Muudatusel oli parlamendis pea üksmeelne toetus.

Uus seadus sätestab riikliku relvaregistri loomise, raskendab relvaloa saamist ja pikendamist ning vähendab relvaloa kehtivust kümnelt aastalt viiele.

Riigis on käimas ka hiljuti keelatud relvade tagasiostu-programm, mille raames on juba loovutatud 19 100 relva. 5 miljonilise rahvaarvu ja hinnanguliselt 1,5 miljoni relvaga on Uus-Meremaa tsiviilisikute relvaomamise määra järgi maailmas 17. kohal.

„Relva omamine on privileeg, mitte õigus," ütles Ardern eelnõu välja kuulutamisel.

Samas olid sellised arengud täpselt see, mida nägi ette ja soovis Tarrant. Ta peab ainsaks lahenduseks radikaalset muutust, mille saab esile kutsuda ainult olude järsk halvenemine ja seepärast püüdis ta omalt poolt olukorra halvenemist veel kiirendada. Oma manifestis kirjutab ta:

„Ma valisin [rünnaku viisiks] tulirelvad mõju pärast, mis sellel oleks ühiskondlikule diskursusele, […] Ühendriikide poliitikale ja seekaudu poliitilisele olukorrale maailmas. […] Piisava survega püüavad vasakpoolsed Ühendriikides teise konstitutsiooniparanduse [õigus relvi omada – toim.] tühistada ja parempoolsed näevad seda rünnakuna nende vabaduse vastu. See õiguste tühistamise katse vasakpoolsete poolt kutsub esile Ühendriikide rahva olulise polariseerumise ja lõpuks Ühendriikide lagunemise kultuurilistes ja rassilistes piirides."

Veel otsesemalt kirjutab Tarrant:

„Kas sinu rünnak ei põhjusta üleskutseid Ühendriikide valgete relvaõiguste likvideerimiseks?

Jah, see on kogu aeg mu plaan olnud, te ütlesite, et võitleksite oma õiguste ja põhiseaduse kaitsel, varsti tuleb selleks aeg.

Kas sinu rünnak ei põhjusta relvaõiguste likvideerimist Uus-Meremaal?

Uus-Meremaa relvaomanikud on löödud, armetu punt beebibuumereid, kes on ammu alla andnud. Millal nad viimati oma õigusi laiendada suutsid? Nende kaotus oli vältimatu. Ma lihtsal kiirendasin asju veidi. Nad olid ammu oma linnad kaotanud, vaata Aucklandi. Kas sa tõesti ootasid, et nad ei kaotaks ka oma õigusi?"

Koostanud Oto Tuul