Euroopa Liidu "uus norm" ja pöördumatus Malaga sadamas käesoleva aasta 7. detsembril. Foto: Scanpix

Euroopa Komisjoni teatel tuleb eurooplastel aktsepteerida massilist sisserännet kolmandast maailmast kui "uut normi" ning bloki poliitikast lähtuvalt ei lubata ühelgi Euroopa Liidu osal jääda "homogeenseks ja migratsioonivabaks."

"On aeg tõele näkku vaadata," kirjutas Euroopa Komisjoni migratsioonivolinik Dimitris Avramopoulos väljaandes Politico.

Viidates voliniku kirjutisele pealkirjaga "Euroopa migrandid on siin, et jääda" toob Breitbart esile, et eurokraadi hinnangul "defineerib 21. sajandit inimeste mobiilsus (ehk liikuvus – toim)" ning Brüssel on allutanud Euroopa massiimmigratsioonile "pikaajalises plaanis."

"Migratsioon on sügavalt põimitud meie poliitikaga majanduse, kaubanduse, hariduse ja tööhõive vallas – nimetades vaid paari [valdkonda]," loetles volinik.

Volinik väljendas ühtlasi muret, et "kahjuks on hiljutused arutelud migratsiooni teemal – mõjutatuna pead tõstvast natsionalismist, populismist ja ksenofoobiast – piiranud meie võimalusi panna paika nutikas ja progressiivne migratsioonipoliitika nii riikide kui Euroopa tasanditel."