SAPTK juhataja Varro Vooglaid kutsub üles toetama portaali Objektiiv missiooni jätkamist, et paralleelselt valitsuselt raha vastu võtva ja valitsuse agenda rahvale pealesurumist toetava õukonnameediaga säiliks Eestis ka päriselt sõltumatu meedia.

Head Objektiivi sõbrad!

Juba tuleva nädala lõpus jõuavad kätte jõulud, mil võtame kõik aja maha – teeme aastast kokkuvõtteid ja valmistume uueks aastaks. Ent veel enne seda peame viima eduka lõpuni meie portaali Objektiiv annetuste kogumise kampaania.

Teatavasti on Objektiiv Eesti meediamaastikul ainulaadne väljaanne, kuna see toetub oma tegevuses mitte riiklikele toetustele, erakonna rahastusele või reklaamimüügile, vaid üksnes toetajate vabatahtlikule rahalisele panusele. Sellisena on Objektiiv tõeline kodanikumeedia väljaanne.

Ühelt poolt tagab selline staatus Objektiivile reaalse sõltumatuse riigivõimust, parteidest ja ka reklaamitellijatest, ent teiselt poolt asetPab see meie portaal täielikku sõltuvusse toetajatest. Seetõttu saab Objektiiv oma tööd jätkata üksnes eeldusel, et toetajad annavad selleks võimaluse.

Ma tänan siiralt kõiki inimesi, kes on juba andnud oma panuse Objektiivi kampaania õnnestumiseks. Tänu teile on eesmärgiks seatud 75-st tuhandest eurost rohkem kui 50 tuhat eurot juba koos.

Samas on eesmärgini jõudmiseks vaja lähema nädala jooksul koguda veel ligi 25 tuhat eurot, mistõttu loodan, et oma rahalistele võimalustele vastava panuse annavad ka kõik need inimesed, kes peavad Objektiivi töö jätktamist oluliseks, ent kes pole veel praeguse kampaania raames annetust teinud.

Kui see nii läheb, saab Objektiiv jätkata oma missiooni täitmist, mis on praegusel, Eesti jaoks tõesti väga kriitilisel ajal eriti oluline.

Suur tänu Teile!