Täna toimus kohtuistung SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu ja Eesti Rahvusringhäälingu vahelises kohtuvaidluses. Vooglaid selgitas pärast istungit tehtud kommentaaris, et pöördus kohtu poole põhimõttelistel kaalutlustel.

Vooglaiu sõnul on sõnavabadus oluline hüve, aga sellega ei saa õigustada inimeste suhtes otseselt väärate ja nende au teotavate faktiväidete levitamist.

"Minust avaliku kuvandi loomine kui latentsest homoseksuaalist on madal ja vääritu ning meie kõigi maksurahast tegutsev Eesti Rahvusringhääling ei tohiks endale sellist teguviisi lubada," ütles ta.

"Paraku on ERR juba korduvalt kasutanud huumori- ja satiirižanrit selleks, et luua minust kuvandit kui salajasest homoseksuaalist. Et see kõik on tulnud tagasi mitte ainult mulle, vaid ka minu perekonnale ja ennekõike minu lastele, siis ei ole mul võimalik niisugust koolikiusajalikku tegutsemist tegevusetult pealt vaadata," märkis ta.

Vooglaiu sõnul ei saa huumori- ja satiirižanriga õigustada kellegi au ja väärikuse teotamist tema suhtes väärate faktiväidete levitamise teel, ka mitte siis, kui väärate faktiväidete objektiks on avaliku elu tegelane.

"Ka huumorit ja satiiri saab vägagi hästi praktiseerida kultuurselt ning inimeste au ja väärikust teotamata. Just samuti on selge, et huumori ja satiiri žanrist ei tohi kujuneda justkui kilp selliste väidete esitamiseks, mis oleksid muidu õigusvastased ja lubamatud."

"Loodetavasti annab see kohtuvaidlus ka ühiskonnas laiemalt selgema arusaamise, millistest standarditest peavad meediaväljaanded teiste isikute – ja ka neile ebameeldivate isikute – au ja väärikuse austamise nõudest tulenevalt kinni pidama," ütles SAPTK juhatuse esimees teema kokkuvõtteks.

Kohus kuulutab otsuse kõnealuses asjas välja 31. oktoobril.

Kuula lähemalt Vooglaiu kommentaarist. Lähemalt vahendab istungil kõlama pandud seisukohti Postimees.

Varro Vooglaid pöördus Eesti Rahvusringhäälingu vastu kohtusse

Veidemann intervjuus Objektiivile: probleemi ERRi poliitilise tasakaalustatusega ma ei näe