Objektiivi peatoimetaja Veiko Vihuri hinnangul on Eestis demokraatia olukord kehv ja suuresti on tegemist näilise demokraatiaga. Seda aitaks parandada tugev kodanikuühiskond, kuid samuti tuleks rahvale tagasi anda õigus algatada rahvahääletusi. Äärmiselt oluline on ka suveräänse riigi tunnetuse taastamine.

Mida teha, et parandada demokraatia olukorda Eestis? Veiko Vihuri sõnul oleks kõigepealt vaja tugevat kodanikuühiskonda, mis ei sõltuks mistahes ideoloogilistest projektidest, vaid mis kasvaks välja kodanike enda huvidest ja tõetunnetusest. Seejärel on võimalik muuta ühiskonnas valitsevat mentaliteeti.

Teiseks tuleks Veiko Vihuri hinnangul anda rahvale tagasi referendumi- ja rahvaalgatusõigus. Eesti demokraatia kitsaskohad on kõigepealt seotud erakondadega, kuid omaette probleemide ring on Vihuri sõnul seotud suveräänsusega.

"Meile põhjendatakse, et me oleme osa suurest liidust – me peame olema solidaarsed. Meil ei tohi olla omaette mõtlemist. Me peame tegema seda, mida suuremad otsustavad. Aga sellisel juhul me ei ela enam vabas ühiskonnas, kui meile öeldakse ette, mida me peame tegema. Ma arvan, et ka siin tuleb midagi ruttu ette võtta, et taastada suveräänset mõtlemist," ütles Vihuri.

"Kui seda suveräänsuse, iseseisvuse tunnetust ei ole, siis ei ole mõtet ka rääkida millestki muust. Siis me lihtsalt lepimegi sellega, et me saame teatud toetusi Euroopast," jätkas Vihuri. "Meile meenutatakse, kui palju meid on aidatud rahalises mõttes – siis oleme rahul sellega ja ärme protesti. Aga kui me ei ole sellega rahul, siis püüdkem olla vabad kodanikud. Julgegem seista oma põhimõtete, oma väärtuste, oma tõe eest. Ja kui räägitakse solidaarsusest, siis kindlasti peavad meid ka teised kuulama, mitte ainult meie ei pea teisi kuulama."