2014. aasta Toronto homoparaadist osavõtja. Foto: Kevin Van Paassen, AP/Scanpix

Kanada peaminister Justin Trudeau tahab laiendada kriminaalkoodeksis vaenuõhutamise keeldu ja karistada kuni kaheaastase vangistusega mistahes avalikku mõtteavaldust, mis õhutab vaenu “soolise identiteedi” või “soolise eneseväljenduse” põhjal.

Samuti tahab peaminister muuta Kanada Inimõiguste Akti, et laiendada kaitset ka transsoolistele inimestele. Kanada seadus keelab juba praegu homoseksuaalide vastu suunatud “vaenupropaganda”.

“Ühiskonnana oleme astunud mitmeid olulisi samme, et tunnustada ja kaitsta LGBTQ2 kogukonna õigusi – alates võrdsete õiguste sisseviimisest Kanada Õiguste ja Vabaduste Hartasse kuni abieluseaduse vastuvõtmiseni,” ütles Trudeau rahvusvahelisel homofoobia, transfoobia ja bifoobia vastasel päeval (17. mail) peetud kõnes.

“Siiski on veel palju ära teha. Kaugelt liiga palju inimesi seisab silmitsi ahistamise, diskrimineerimise ja vägivallaga ainult selle tõttu, kes nad on. See on vastuvõetamatu,” jätkas peaminister.

Juulikuus kavatseb Trudeau osaleda Toronto homoparaadil.

2013. aastal leidis Kanada ülemkohus, et kristlasest tänavajutlustaja, kes jagas homoseksuaalset käitumist taunivaid lendlehti ja mõisteti vaenuõhutamises süüdi, ei või “vaenupropaganda levitamist” õigustada usuvabaduse põhimõttega.