Foto: fotosaga/Bigstockphoto.com

Objektiivi annetuskampaania eduka tulemuseni jõudmiseks on tarvis veel viimast lõpuspurti, toonitab SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid ja kutsub kõiki portaali sõpru andma kampaania õnnestumiseks oma panust.

Head Objektiivi sõbrad!

Meie portaali jõulueelseks annetuste kogumise kampaaniaks ettenähtud aeg hakkab läbi saama – kampaania lõpuni on jäänud veel loetud päevad.

Paljud Objektiivi lugejad on taas oma annetustega kinnitanud, et peavad meie tegevust oluliseks. Tänu nende toetusele oleme kampaania alguses eesmärgiks seatud summa kokkusaamisele väga lähedal – eesmärgist lahutab meid veel vaid mõnituhat eurot.

Siiski on kampaania eduka tulemuse saavutamiseks tarvis lõpuspurti, mistõttu palun, et kui te seda juba teinud ei ole, siis vormistage Objektiivi heaks oma annetus kohe täna!

Olgu teie annetuseks 50 eurot, 25 eurot, 10 eurot, 5 eurot või muu summa – oluline on see, et oma võimalustele vastava annetuse teeks võimalikult paljud Objektiivi oluliseks pidavad inimesed.

Täiendavad annetused on vajalikud mitte ainult kampaania eesmärgini jõudmiseks, vaid ka selleks, et kui meil õnnestub koguda rohkem kui miinimumeesmärgiks seatud 30 tuhat eurot, siis saame portaali tegevust mitte ainult jätkata, vaid ka laiendada.

Seejuures on ühiskondlikele suundumustele ja ka 2018. aastale kui riigikogu valimiste eelsele perioodile vaadates selge, et vajadus tõeliselt sõltumatu ja siirast tõetaotlusest lähtuva konservatiivse meedia järele ei kahane, vaid kasvab. Seetõttu kasvavad ka lugejate ootused Objektiivi suhtes.

Ühelt poolt selline olukord innustab meid, ent teiselt poolt toob see endaga kaasa ka selgelt tuntavad raskused.

Oma hiljutises pöördumises andis minu sõber ja kolleeg Markus Järvi ülevaate paljudest teemadest, millega oleme Objektiivis möödunud aastal tegelenud, seistes peavoolumeedias ja ka võimuringkondades kas hüljatud või tagaplaanile jäetud põhimõtete ja väärtuste eest ning vastandudes ühiskonnale selgelt kahjulikele suundumustele.

Ent sellest hoolimata jäävad meil kahjuks alatasa paljud olulised asjad kohase tähelepanuta, sest tähelepanu väärivaid asju on tunduvalt rohkem, kui meie väikesel meeskonnal võimekust neid käsitleda.

Seepärast oleks tõesti vajalik meie portaali tegevust jõuliselt laiendada. Aga kuivõrd Objektiivi tegevuse laiendamine tähendab ka portaali töösse panustavate inimeste tasustamist, on meil selleks tarvis täiendavaid rahalisi võimalusi.

Seega, kui peate oluliseks, et Objektiivi töö mitte ainult jätkuks, vaid ka laieneks ning et seeläbi meie portaali ühiskondlik mõju kasvaks, siis palun andke selleks annetusega oma väga oluline panus.

Ja kuivõrd kampaania lõpuni on jäänud vaid loetud päevad, siis palun, et te ei jätaks asja ootele, vaid teeksite oma annetuse kohe täna, liitudes sadade teiste Objektiivi sõpradega, kelle toel läheme 2018. aastale julgelt vastu.

Tänan teid ja soovin teile ilusat pühadeaega!