Ungari peaminister Viktor Orbán ütles pärast Pariisi terrorirünnakuid parlamendis esinedes, et nüüd on aeg kõrvale jätta poliitkorrektsed ideoloogilised dogmad ning seista Euroopa turvalisuse, kultuurilise identiteedi, majandusliku võimekuse ja suurema demokraatia eest.

"Pariisis rünnati tervet Euroopa Liitu. Me oleme Euroopa Liidu liikmed ja seetõttu on see ka meie probleem. Mis juhtus reede öösel, võib juhtuda igal pool. Ka meie turvalisus ei ole tagatud. On kätte jõudnud aeg, et ka Euroopa Liidu juhtivad poliitikud avaksid silmad ja mõistaksid, kui palju on kaalul," kõneles Ungari valitsusjuht parlamendi ees.

Viktor Orbán meenutas, et Ungari on sulgenud oma piirid peatamaks Lähis-Idast ja Aafrikast pärit inimeste sisserännet. Ungarit on selle eest kritiseeritud nende poolt, kes leiavad, et see pole inimlik lähenemine. Orbán küsis: mis on rohkem inimlik, kas peatada illegaalne immigratsioon või riskida süütute Euroopa kodanike eluga? Vastuseks rõhutas peaminister õigust elule ja õigust enesekaitsele.

"Millise külje alt me ka asjale ei läheneks, on Euroopa Liit kindla suunata. See on nõrk, ebakindel ja halvatud. Toimuvad miitingud ja konverentsid, kuid ei ole lahendusi. Me sipleme ideoloogiate võrgus, selle asemel, et konkreetselt tegutseda, tuginedes oma kainele mõistusele ja kultuurilistele traditsioonidele," kritiseeris Orbán Euroopa suutmatust rändekriisile lahendusi leida.

"Mitme Euroopa riigi juhid töötavad siiani välja skeeme, kuidas tuua sisse immigrantide masse, selle asemel, et teha praktilisi samme inimeste sisserände peatamiseks," jätkas ta. "Brüsselis väidetakse endiselt, et immigratsioon on hea nähtus. Samal ajal näeme igapäevaselt, et immigratsioon on halb, et sellest tulenevalt mõlemad osapooled ei võida, vaid hoopis kaotavad."

Orbán lisas, et kaalul on Euroopa saatus, kuid Brüsselist saadetakse ikka veel täiesti valesid sõnumeid – jätkub migrantide kutsumine. Orbáni sõnul on julgeolekueksperdid, luure ja politsei hoiatanud kõiki Euroopa juhte suurenenud terroriohu eest.

"Kaine mõistuse seisukohalt vaadatuna on selge, et ei saa riiki lasta suuri rahvamasse ilma põhjaliku kontrollita," ütles Ungari peaminister ja viitas sellele, et Euroopasse on sisse lastud sadu tuhandeid inimesi, kelle identiteet ja päritolu on teadmata ja kes tulevad piirkondadest, kus Euroopa riigid osalevad sõjalistes operatsioonides.

Massimigratsioon toob tema hinnangul kaasa kolm ohtu, millest igaüks peaks olema piisav selle peatamiseks: terrorioht, kuritegevus ning oht Euroopa kultuurile, eluviisile ja traditsioonidele.

"Siiani üritavad inimesed kuskilt väljastpoolt Ungarit meile öelda, kellega kõrvuti elama peame. Just seda kvoodid tähendavadki. Ma teen parlamendile ettepaneku, et me jätkame kvootidest keeldumist ja jääme kindlaks sellele, et meil endil on õigus otsustada, keda tahame oma riiki lasta ja kellega kõrvuti elada," ütles Orbán ja lisas, et Pariisi rünnakute valguses ei saa Brüssel enam kahtluse alla seada liikmesriikide õigust enesekaitsele.

Seejärel esitas Orbán ettepaneku jätta kõrvale ideoloogiad ja dogmad ja mõelda ümber Euroopa poliitika nelja vajaduse alusel: 1) kaitsta EL-i välispiire, 2) kaitsta Euroopa kultuuri ja identiteeti, 3) kaitsta oma majanduslikke huve ja 4) inimestele tuleb anda sõnaõigus Euroopa asjades, EL peab tuginema demokraatlikele alustele.

Vaata Ungari peaministri Viktor Orbáni esinemist siit (eestikeelsete subtiitritega).